Jean Claude Karerwa: ‘Imigenderanire Hagati y’Uburundi n’Ubushinwa Ni Myiza Cane’.

0

Umuvugizi w’umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yamenyesheje ejo ku musi wa gatanu ko imigenderanire hagati y’ibihugu vy’Uburundi n’Ubushinwa ari ‘myiza cane’ muri kahise ka none, na cane cane mu bijanye no gukorana mu buryo bwizewe mu vya politike no mu vy’ubutunzi no mu vy’ubudandaji.

Ibihugu uko ari bibiri vyaratsimbataje ubucuti budasanzwe. “ N’ikiruta vyose Ubushinwa bumaze kudukorera, Ubushinwa bwamye bwiyamiriza ingingo z’akarenganyo zifatwa ku gihugu c’Uburundi”, niko Karerrwa yabwiye Xhinua Online. Amasezerano yo gukorana hagati y’ivyo bihugu bibiri akaba yasinywe ubu haraheze imyaka 15 harimwo ibijanye no gukorana mu vy’amagara y’abantu, indero, ubutare n’uburimyi, nk’uko Karerwa abandanya abivuga.

Ku bwa Karerrwa, mu mwaka gusa wa 2017, hari “ibintu vyinshi bitoharurwa” vyakozwe n’Ubushinwa vyungura Uburundi, harimwo ibandanywa ry’inyubakwa y’ikirimba c’umukuru w’igihugu, uturyo duhabwa abanyeshure kuja kubandaniriza amashure yabo mu Bushinwa hamwe no kumenyereza Abarundi mu bisata binaka bikorwa n’Ubushinwa.

Gushika ubu, turakenguruka ijana kw’ijana imigenderanire myiza kandi ibandanya kandi turiteguriye kuryohora ibijanye no gukorana, niko Karerwa yamenyesheje.

Kuva Uburundi businye amasezerano n’Ubushinwa yo gukorana mu vy’imigenderanire mu mwaka wa 1963, amashirahamwe yo mu Bushinwa arabandanya agira uruhara rudasanzwe mw’iterambere ry’Uburundi nko mu bijanye n’Uburimyi, ivy’ama banki, ukwiyunguruza, ibijanye n’ubuhinga bwa none.