Isoko yo mu Kamenge yahiye ubugira kabiri

0

Uwo muriro ukaba wadutse mwu gaturuturu ko kur’uyu wa gatandatu mu masaha ya sacenda zijoro itariki 3 z’ukwicumi 2020. Urwamo rw’imiduga izimya umuriro rukaba rwaciye rwumvikana, munyuma hakaba haciye humvikana amasase. Aho yari igipolisi cariko kirigizayo abantu bashaka kuja gusahura abandi gukurayo ibintu vyabo.

Ayo masasu akaba yagiye arumvikana igipolisi kikaba cazanye abandi bapolisi bafasha kwigiziya abantu baguma bashaka kwinjira mur’iyo soko yariko irasha. Bamwe bakavuga ko uwo muriro wavuye ku nstinga za Regideso abandi bakavuga ko uwo muriro wavuye mu kibanza babikamwo amavuta yo gutekesha yamamesa n’amakoto. Ikaba ibaye isoko irenga ya 15 ihiye m’Uburundi kuva aho isoko nkuru ya Bujumbura ihiriye.

Umushikiranganji w’ambere, CPG Alain Guillaume Bunyoni, akaba yaciye ahishikira mu gatondo arikumwe n’abashikiranganji batari bake hamwe n’umukuru w’igisagara ca Bujumbura. Bakaba bahumurije abahahombeye ibidadanzwa vyabo, abo bategetsi bakaba basavye ko amatohoza yoca atangura kugira bamenye igituma iyo soko yahiye.