Inyuma yaho Nkurunziza Abonaniye na Magufuli, Impunzi Zahungiye Muri Tanzaniya Zirafise Ubwoba Bwo Guhungurwa Ku Nguvu.

0

Amakuru ava mu gihugu ca Tanzaniya mu makambi y’impunzi z’abarundi zahunze kuva muri Ndamukiza 2015, amenyesha ko impunzi zihagaritswe umutima n’umubonano uheruka kuba hagati y’umukuru w’igihugu c’Uburundi hamwe n’uwa Tanzaniya. Izo mpunzi zikaba zifise ubwoba ko zigomba guhungurwa ku nguvu nkuko vyagenze mu mwaka wa 2012.

Nkuko kandi amakuru avayo abimenyesha, impunzi zisigaye zihabwa imfashanyo y’ibifungurwa bikeyi cane ugereranije nivyo bahora baronka bagishikayo…maze ivyo bigatuma bata ikambi bamwe bimukira mu makambi y’impunzi yo mu gihugu c’Ubuganda, abandi bakaja mu bindi bihugu bibanyi gusabayo ubuhungiro nka za Malawi, Mozambique n’ahandi.

Nkakarorero mu nkambi imwe yo muri kibondo, ubu haramaze kwiyandikisaha impunzi zigera ku 15 000 zishaka gutaha kubera ko ubuzima zivuga ko bwanse, ku buryo zivuga ko zokwitahira n’amaguru( urugendo rwibilometero birenga 100).


Ariko rero umukuru w’iyo kambi aheruka kumenyesha izo mpunzi ko itariki bazohungukirako itaramenyekana neza na rirya leta ya Tanzaniya n’Uburundi hamwe na HCR bategerezwa kwumvikana kuri ico kibazo. Uko babwiwe babwiwe ko Uburundi butiteguriye kwakira izo mpunzi, kandi ko na HCR ata cemezo iratanga c’uko izo mpunzi zohunguka ku bushake.

Mwijambo Magufuli yashikirije igihe yabonana na Nkurunziza, yaravuze ko izo mpunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzaniys zitahuka mu gihugu c’Uburundi.Ivyo navyo bikaba vyabonywe n’abatari bake, mbere harimwo n’abanyepolitike batavuga rumwe na leta ko ari uburyo leta y’Uburundi iriko ikoresha mu guhungura izo mpunzi ku nguvu mu gihe ico zahunze kitarava mu nzira.

Uko biboneka kwokwo, biragaragara ko HCR itariko ibona kumwe ico kibazo co guhungura izo mpunzi hamwe na Tanzaniya n’Uburundi, ni mu gihe Magufuli yagirije Ishirahamwe ryitaho impunzi HCR ko riguma rivuhga ko mu Burudi ibintu bikimeze nabi kugira babandanye bikorera akazi kabo.Ukwo kutabona ibintu kumwe rero kuriko kuratuma impunzi zijuragirika zitabona icozifata nico zoreka kubera ata handi ziri buje bivanye nuko igihugu cabakiriye gisa nicabahebuje ko botahuka mu gihe bagifise ubwoba bwo guhunguka.

Mu nkambi imwe haramaze no gutangura kwibonekeza icuka kibi hagati y’impunzi, bamwe badashaka guhunguka bakaba batanguye kubona nabi abashaka guhunguka, maze abashaka kugumayo batariyumva gutaha mu gihugu c’amavukiro bakabona ko abashaka gutaha boba babahemukiye, aho habaye n’imishwano ikaze, nkuko amakuru ava muri Tanzaniya abimenyesha. Hakaba hari impunzi z’abarundi zahunze kuva muri Ndamukiza 2015 zishika 400 000.