Ingene Pacifique Nininahazwe asigura iturigwa ry’ubwato bubiri mu Rumonge, mwe mubisigura gute ?

0

Hari ubwato bw’abarovyi bwaraye buturiwe hafi y’ikirindiro c’abasirikare bacungera ikiyaga Tanganyika mu Rumonge (Marine militaire), ubwo bwato bwagirijwe ko bwari buzanye “inkozi z’ikibi” zivuye muri Congo. Isoko ryacu aho mu Rumonge yatwandikiye ejo ati :

“Aha mu Rumonge kuri Marine, aya mato ariko araturigwa yagirizwa ko yazanye inkozi z’ibibi, bakanavuga ko banazifashe. Ariko ni ikinyoma cambaye ubusa. Ubwo bwato baturiye ntabwo bwazanye inkozi z’ikibi. Uko vyagenze : Capitaine yatwara ivyo bipe bibiri yasabwe na bagenziwe b’abarovyi bari bamaze iminsi barobera mu mazi ya Congo, hama asimba kubatora arabazanz, niko kumwagiriza ko yazanye abarwanyi. Ata n’amatohoza bakoze baca basimbira ku bipe vyiwe baraturira. Ibaze yazanye abarovyi babiri none nibo biswe abarwanyi. None hoho vyobaye arivyo, boca baturira ubwato canke bohana nyene ubwato gusa ?”

Ntituzi ukuri kwose kw’ivyatumye abo basirikare baturira ubwato, ntituzi amakuru abo basirikare boba bari bafise, ntituzi ko igisirikare kizohava kinatanga umuco kuko birakenewe cane. Ico twabonye n’ifoto y’abantu bafashwe barenga gato icumi, bakaba bagizwe n’abakora kuri ivyo bipe hamwe n’abo bitwa abarwanyi. Twabajije igitigiri c’abantu basanzwe bakora ku gipe uko bangana batwishuye ko igipe kimwe gikorwako n’abantu bari hagati ya batandatu na munani. Ku batamenyereye iyo mvugo y’abarovyi, igipe batubwiye ko kigizwe n’ubwato bubiri bwo kuroba.

Kuva havuzwe abarwanyi boba barinjiye igihugu ku wa 23 myandagaro 2020 mu Rumonge, amakomine menshi y’igihugu yuzuye ubwoba, hari abanyagihugu baguma bicwa, ahandi naho abanyagihugu baguma bafatwa ku bwinshi ku mwikeko gusa. Leta nayo iguma yinumiye ntibwire abarundi ibiriko biraba.

Ivyo bikorwa vyo guturira ubwato mu Rumonge vyahagarikiwe na Général de brigade Venant Bibonimana batazira Gatovyi arongoye ikambi ya Marine.

Inyuma yiryo tohoza rya Pacifique Nininahazwe, amakuru avuga ko uwutwara igisoda co mumazi yoba yarakariwe cane bamwe bakavuga ko yoba yarahagaritswe kugira yisigure ingene abagwanyi binjiye baciye mu mazi ariho ari.