Ingene Agathon Rwasa ariko aravyifatamwo inyuma y’amatora

0

Uworongoye umurwi ujejwe gutegura amatora CENI m’Uburundi, Pierre Claver Kazihise, yarahaye uruhusha ku bi menyeshamakuru vyari vyagiye hamwe kugira bimenyeshe ingene amatora ariko aragenda. Urwo ruhusha rukaba rwatanzwe kur’uyu wakane isaha zo kumugoroba. Niho rero ivyo bimenyeshamakuru vyatangura kuvuga ibiharuro vyatanzwe n’abajejwe gutunganya amatora mu ma komine bita CECI.

Umugambwe CNDD-FDD ukaguma uza imbere cane mu biharuro vyose vyariko biratangwa hagakurikira umugambwe CNL hamwe hamwe hagakurikira imigambwe UPRONA canke FRODEBU. Ivyo biharuro bamwe bakavuga ko bisa n’ivya’amatora yo mu 2015 kandi bidahuye n’ivyegeranyo vyariko birashirwa kumbuga ngurukana bumenyi.

Umukuru w’umugambwe CNL, umushingamateka Agathon Rwasa, akaba yaravugiye kw’iradiyo y’abanyamerika VOA, yameneysheje ko ibiharuro biriko biratangwa bidahuye nivyo afise, ko arindiriye ko umurwi CENI umunyesha ibiharuro vy’imfatakibanza kugira nawe yerekane ibiharuho afise. Ngo mugihe naho azosanga yaribwe amajwi ngo azoca yitura inzego z’ubutungane.

Ivyo bikaba bisa nuko umushingamateka Agathon Rwasa yanse kuvuga ko ariwe yatowe ko ariwe ari umukuru w’igihugu nkuko bihora bishika henshi muri Afrika canke ngo ahamagarire abanywanyi biwe kuja mw’ibarabara mu myiyerekano. Ivyo bigatuma igihugu kiguma gitekanye ariko imyidogo ni myinshi mubanywanyi b’umugambwe CNL, abo muyindi migambwe bakaba ataco barabivugako.