Ikiringo Ca kane Ca Pierre Nkurunziza Kiriko Gituma Haba Imice Mu Mugambwe Uri Ku Butegetsi

0

Nkuko Amakuru ava mu beregeye Umukuru w’igihugu abivuga, imyiteguro ku bw’ikiringo ca kane ca Pierre Nkurunziza igeze kure.Amagenwa mu mabanga ahambaye ariko aherahezwa.

Ayo magenwa mu mabanga kuri bamwe bamwe ni uburyo bwo kwigizayo aboshobora kugwanya ico kiringo ca kane ca Pierre Nkurunziza, kandi bikaba ari ugushimira no gushira mu bibanza vyiza abakingira Umukuru w’igihugu NKurunziza mu mategeko yiwe no mu gutegeka umugambwe uri ku butegetsi.

Nkuko ayo makuru abandanya abimenyesha, amagenwa mu mabanga amwe amwe aramaze kumenyekana: Alain Aimé Nyamitwe, ubu ari umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu, biravugwa ko ariwe azoba Icegera ca Kabiri c’Umukuru w’Igihugu.

Joseph Butore, ubu ari Icegera ca Kabiri c’Umukuru w’igihe, azoba umukuru w’Inama Nshingamateka kugira asubirire Pascal Nyabenda.

Willy Nyamitwe, uwuheruka kugenwa Mu mabanga adasanzwe

Willy Nyamitwe, uwuheruka kugenwa n’umukuru w’igihugu mu mabanga adasanzwe yo kuba Ambassadeur adasanzwe kandi adahangarwa, afise Ububasha bwose, ( Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire), bivugwa ko azoca asubirira Albert Shingiro mu kuba Ambassadeur muri ONU I New York.

Albert Shingiro, uwakoze ivyo ashoboye vyose kugira akingire inyungu za Shebuja muri ONU, bivugwa ko yemerewe kuzoca asubirira Alain Aimé Nyamitwe mu mabanga yo kuba Umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu.

Gaston Sindimwo, icegera ca Mbere C’umukuru w’igihugu, nawe nyene igiti aragitakaza, bikavugwa ko azosubirizwa na Tharcisse Nkezabahizi mwayo mabanga.

Ayo magenwa mu mabanga adasanzwe ariko atuma haba ukwicamwo imice mu mugambwe uri ku butegetsi, kandi arashobora gutuma amagume igihugu c’Uburundi kiriko kiracamwo yongerakana kuko hashobora gusubira kuba intambara yo gushikira ubutegetsi, maze bigasongera isibe ku magume Uburundi burimwo yatanguye muri NDAMUKIZA 2015.