Ikigongwe umukuru w’igihugu yatanze kubafungwa catanguye gushirwa mu ngiro

0

Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ikigongwe umukuru w’igihugu yahanye abafungwa bamwe bamwe mu mpera z’umwaka wa 2017,umushikiranganji w’ubutungane Aimee Laurentine KANYANA yarishikiye mw’ibohero rikuru rya Ngozi kuruyu wa gatanu uheze aho

Abanyororo 490 bahora bapfungiwe muri ryo bohero rikuru rya Ngozi nibo barekuwe.

Abarekuwe n’abagabo 430 abagore nabo bangana 60.

Mu kigo co mw’ibohero rikuru ry’ intara ya Ngozi

Mw’ijambo umukuru w’igihugu yashikirije mu mpera z’umwaka wa 2017 ariko yipfuriza umwaka mushasha wa 2018 abarundi,Pierre NKURUNZIZA yamenyresheje ko abafungwa bakatiwe gupfungwa imyaka itarenga itanu, Abakenyezi bibungenze n’abonsa abana hamwe n’abagendana ubumuga , abamaze ica kabiri c’umunyororo bakatiwe, n’abandi hisunzwe uburemere bw’ivyo bagirizwa n’uko bigejenje aribo barabwa n’ico kigongwe.

Ico kigongwe kigiye kubandaniriza mu yandi mabohero agize igihugu aho abafungwa bangana ibihumbi 2 aribo vyitezwe ko bazorekurwa.

Vyabaye umugenzo k’umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA gutanga ikigongwe ku bafungwa batandukanye buri mwaka uko utashe.

Abafungwa barekurwa biba bikwiye kubaha icigwa co kuzokwigenza neza basubiyeb mu mihana baje bavamwo.

Ikibabaje nuko ata misi ingahe ishobora guhera utumvise ko bamwe mu baheruka gufungurwa bongeye gufatwa bari muri ya makossa nyene.