Ikibuga c’indege ca Bujumbura coba kigiye gusubira kwugururwa?

0

Inama y’abajejwe uruja n’uruza ku kibuga citiriwe Melchiol Ndadaye arico kibuga c’indege mpuzamakungu ca Bujumbura yabaye kugira harabwe nimba mu vy’ukuri uruja n’uruza rwsosubira kwugururwa muri ibi bihe vya Coronavirus.

Nk’uko RTNB ibishira ahabona, biragaraga cane ko hoba hagomba gusubira kwugururwa ikibuga c’indege ca Bujumbura kubera ingaruka zatanguye kwibonekeza.

Zimwe zimwe muri izo ngaruka ni iduga ry’ibiciro vy’ibintu vya nkenerwa mu buzima kubera ata vyinjira canke ngo bisohoke.

Twobibutsa ko ikibuga c’undege ca Bujumbura cugawe ubu haraheze amazi arenga atatu kubera ikiza c’icaduka ca Covid-19.

Leta y’Iburundi ikaba yari yafashe iyo ngingo kugira ngo ikingira Abarundi n’Uburundi ikgwirirana ry’ikiza ca Coronavirus.

Mwomenya ko amakomapanyi amwe amwe yinjiza ibintu mu Burundi yahagaritse ivyo kuzana ibintu vyibidandazwa n’indege uretse gusa ibica mu mazi.

Ikindi kandi cibonekeza cane n’ikena ry’amafaranga y’agaciro nizimba ryayo kubera ko Uburundi busa n’ubwiyugaranye muri Afrika y’Ubuseruko.

Mwomenya ko hafi ibihugu vyose vya EAC vyguruye impaka yavyo n’ibibuga vyavyo vy’indege uretse Uburundi bucugaye impaka ku ngenzi.