Igipolisi Kiragabisha Abohirahira ngo ‘Batobe’ amatora y’akamarampaka ku wa 17 Rusama.

0

Inyuma y’aho Igipolisi c’uburundi kimenyesheje ko hafashwe abantu umunani bafise ibigwanisho mu ntara ya Bujumbura, Commune Mutimbuzi bagirizwa kuba bariko baritegura ngo ‘bazotobe canke ngo badurumbanye umutekano’ mu gihe c’amatora yimirije yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ku wa 17 Rusama 2018, hasohotse ingabisho kandi ubugira kabiri igabisha abohirahira ngo baratangira ayo matora.

Pierre Nkurikiye asanzwe avugira ubushikiranganji bw’umutekano akaba yamenyesheje ko inyuma y’iryo fatwa ryabo munani amatohoza agiye gukurikira kugira hamenywe atari gusa aho bakuye izo nkoho ariko kandi hamenywe n’uburyo bokoze mu kudurumbanya ayo matora, hongere hamenywe n’abari inyuma y’uwo mugwi ushaka kuyadurumbanya.

Abantu bafatanywe ibigwanisho

Nkurukiye akaba akandi yamenyesheje ko hoba hakiri kare avuze ko uwo mugwi woba ufitaniye isano n’abanyepolitike bamwe bamwe amatohoza ataraba. “Ariko hariho abanyapolitike bamwe bamwe bamaze, biciye mu binyamakuru, kwerekana intumbero yo guhungabanya amatora yimirije y’akamarampaka hakoreshejwe uburyo bwose, harimwo n’ibigwanisho”,niko Nkurikiye yavuze.

Nkurikiye akaba yaciye aboneraho akaryo ko kwibutsa ko Ubushikiranganji bw’umutekano bugabishije cane uwo wese yoba afise intumbero yo guhungabanya umutekano w’igihugu na cane cane amatora y’akamarampaka kimirije gutya: “Abajejwe umutekano barahari kugira bacugere umutekano muri ayo matora, hamwe no gucakira uwo wese yogerageza kuyahungabanya”.