Ibinyamakuru vyo mu Rwanda bivuga ko reta y’Uburundi yoba iri inyuma y’ikete ry’impunzi’

0

Ibinyamakuru vyo mu Rwanda bivuga ko reta y’Uburundi yoba iri inyuma y’ikete ry’impunzi’ ryanditswe rirungikirwa umukru w’igihugu c’Uburundi, Evariste Ndayishimiye.

Mu vyo ikinyamakuru kimwe co mu Rwanda,KT Press, gishira ahabona, kivuga amasoko yaco bwite yerekana ko abategetsi b’Uburundi boba baragize uruhara muri iryo yandikwa ry’ikete ryasinyweko n’impunzi z’Abarundi zirenga 300 ziba mu nkambi ya Mahama mu gihugu c’Urwanda.

Iryo ‘kete ry’impunzi’ ryavuga impunzi z’Abarundi zisaba umukuru w’igihugu c’Uburundi ko yofashanya na reta y’Urwanda zigatahuka mu gihugu c’abo c’amavukiro.

Ariko rero, nk’uko KT Press ivuga, urwo rutonde rw’Abarundi basinye kuri iryo ‘kete’ ruriko n’impunzi z’Abarundi bapfuye kumwe n’abandi barundi bamaze guhunguka mu buryo butazwi na HCR.

KT Press iravuga kandi ko hari n’Abarundi bamwe bamwe bisanze kuri iryo kete kandi batigeze biyandika canke ngo basinye kuri iryo ‘kete’ rayrungikiwe Ndayishimiye.

KT Press ikaba yisunga amajambo yavuzwe na Ndayisimiye mu ntara ya Kirundi aho yariko atangaza Buramatari w’iyo ntara aho yavuze ko abanya Kirundo bohamagara benewabo bagataha kuko ‘ibihugu bimwe bimwe bibagira inyagano’.

Iryo kete kandi rikaba ryaragize ico rivuzweko na Ndayishimiye aho yemeje ko ‘yarironse ubwiwe’.

Igipolisi kandi c’Uburundi kikaba caragize ico kivuze kuri iryo ‘kete ry’impunzi zisaba ko zotahukanwa.