Hoba hari icinyegeje mw’itahukanwa ry’impunzi z’abayoboke ba Zebiya?

0

Inyuma y’imisi mike impunzi z’abarundi zo mw’ikambi y’i Kamanyola muri Kongo zihungiye mu gihugu c’Urwanda,zatahukanywemu gihugu c’Uburundi kubera zanse ko zisansumwa hakoreshejwe uburyo bwa none “biometrics data”.

Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji ajejwe imigendewranire n’ayandi makungu w’igihugu c’Urwanda Louise MUSHIKIWABO mw’ikete yarungikiye umushikiranganji w’imigenderanire w’Uburundi Alain Aime NYAMITWE mu mpera z’indwi iheze.

Louise MUSHIKIWABO yasiguye ko abo barundi banse gukwirikiza amategeko y’igihugu hamwe n’amategeko mpuzamakungu agenga impunzi nko kwanka gusansumwa hamwe no kwanka ko abana bari musi y’imyaka 5 bahabwa incanco.

Muriryo kete bishikirizwa izo mpunzi zahisemwo gutahuka mu gihugu c’amavukiro mu gishingo co gusansuma hakoreshejwe ubwo buhinga kubwabo bashikirije ko ukwemera kutabibarekurira.

Urwo rwandiko rurangiza ruvuga ko igihugu c’Urwanda cemeye ivyasabwe n’abo barundi ica ifata ingingo yo kuzifasha kugira zitahuke kandi koi co gihugu kizobadanya giha Ubuhungiro uwo wese azoba yemeye kubahiriza amategeko y’igihugu hamwe n’amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi.

Mu giporisi c’Uburundi babicishije k’urubuga rwabo rwa twitter bamenyeshako kw’izo mpunzi z’abarundi zirukanywe kuko zanse kwinjizwa mu mirwi y’abagwanyi iraho mu gihugu c’Urwanda ishaka kudurumbanya umutekano w’igihugu c’Uburundi.