CNARED ihamagarira Abarundi Kutitabira Akamaramapaka, Abandi batavuga rumwe na leta siko babibona.

0

Urunani rw’abatavuga rumwe na Leta y’Uburudi CNAREDR ruhanagaraira abarundi kutitabira amatora yitezwe ku wa 17 rusama 12018 yo kwemeza canke guhakana ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa. CNARED yoyo ibona ko ayo matora ari “inkinamico iteye akaga”.

Urunani CNARED rukaba rutavuga gusa ko rutazokwitaba ayo matora kandi ko rutazokwemera n’ibiyavuyemwo kubera ‘bitazoba vyisunze amasezerano y’i Arusha n’ibwirizwa-shingiro’.

Urunani CNARED rugahamagarira amakungu hamwe n’abakuru b’ibihugu vya Afrika y’Ubuseruko kugondoza Pierre nkurunziza ngo ‘ahebe uyo mugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro’. CNARED ikaba itanga “akaryo ka nyuma” ko yiteguriye ibiganiro. ” Igihe ayo matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro yobandanya, nta bindi biganiro”, niko CNARED ivuga. CNARED ihamagarira amakungu kubandanya bafatira ibihano Uburundi kugira bugonndozwe.

Ariko rero abandi batavuga rumwe na Leta y’i bujumbura siko babibona. Agathon Rwasa, umwe mu batavuga rumwe na Leta, abona ko kureka kwitabira ayo matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro atari wo muti.

Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iwacu, Agathon Rwasa yamenyesheje ati: ” Kubera umwiyemezo wa Leta y’Uburundi, umuntu ategerzwa kwerekana aho ahagaze . Ukutitataba ako kamatramapaka ni nk’ugukamira mu coze umugambwe CNDD-FDD. Muri rusangi, amajwi azoharurwa ni ayabazoba batoye. Ukutitaba ayo matora ntaco vyofasha na gato”.

Ku bwa Agathon Rwasa, abona ko umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro wamamze gutangura kandi ko uriko urabandanya.