#Coronavirus: Ubuserukizi bw’Ubufaransa mu Burundi bwugaye imiryango

0

Ku bw’impamvu z’umugera wa Coronavirus wateye isi yose, inzego zimwe mu Burundi ziratanguye kwugara imiryango yazo ku bantu bazitura.

Mu Burundi naho hataribonekeza umuntu arwaye ico kiza ca Coronavirus, ubuserukizi bw’Ubufaransa mu Burundi bwugaye imiryango yose ku bantu bashaka kuza kubaza ivyaho.

Ibiro vy’ubuserukizi bw’Ubufaransa mu Burundi bikaba biri mu gisagara hagati mu gisagara ca Bujumbura kandi bikaba vyakira Abarundi batari bake bafise ivyo babaza.

Mw’itangazo ryagiye ahabona, vyamenyeshejwe ko ‘gusa abantu bihutirwa aribo bagiye kwakirwa gusa muri Ambassade y’Ubufaransa mu Burundi’.

Ivyo bishitse inyuma yaho habaye iyugarwa ry’Ishure ryitirwe Ecole Francaise riri mu gisagara ca Bujumbura inyuma yo kwikeka ko umurezi canke umwigisha umwe waho ko yoba yaranduye ikiza c’umugera wa Coronavirus igihe yaja mu gihugu c’Urwanda.

Ubushikiranganji bw’amagara y’Abantu mu Burundi bukaba bwamenyesheje ko ata murundi numwe aragwara umugera wa Coronavirus.

https://twitter.com/JimbereMag/status/1239942757160046604?s=20

Ariko ubu guhera kuri uyu musi wa kabiri, ubwo bushikiranganji bwaciye bufata ingingo y’uko abafata ingendo bose bava Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Austaralia nibindi bihugu baca bajanwa muri Hotel Source du Nil bakahamara imisi 14!