Bigenda gute habe hari amaradiyo adakoresha uburyo bwa none?

0

Umushikiranganji wo gutumatumanako hamwe n’amaposita Nestor BANKUMUKUNZI asaba abantu bose bakorera mu gisata co kumenyesha amakuru kwijukira gukoresha uburyo bwa none bwo k’urubuga ngurukana bumenyi mu gikorwa co kumenyesha amakuru.

Ivyo yabishikirije mu gihe kuva kuruyu wa kabiri igenekerezo rya 20 Ruhuhuma 2018 hari hatunganjiwe uruganda ku maradiyo asanzwe akorera hagati mu gihugu mu ntumbero yo kubakarihiriza ubwenge kubijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu kumenyesha amakuru.

Nestor BANKUMUKUNZI yasavye abamenyeshamakuru bitavye urwo ruganda gukoresha neza ubwo buryo iyo bariko barashikiriza amakuru kuko harigihe ubwo buryo bukoreshwa mu kuvuga inkuru uko zitari canke abantu bakinyegeza inyuma y’ubwo buryo bashaka gushikiriza ibinyoma.

Abaremesha urwo ruganda bagarutse ku ngorane ayo maradiyo akunda guhura nayo murico gisata na cane cane mukubura uburyo hamwe n’abantu banonosoye ivy’ubwo buhinga bwa none.

Mu gihugu c’Uburundi hasanzwe hari ibinyamakuru bitari bike bikorera k’urubuga ngurukana bumenyi ariko abarundi babikwirikirana k’urugo rubuga ntabwo ari benshi.