Bamwe Bamwe Basa N’Abahambije Abandi Uretse CNARED.

0

Mu gihe abatavuga rumwe na leta bari bamenyesheje nka bose ko batokwitabiriye iyandikwa kubwo kwemeza canke guhakana ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa, hari bamwe bamwe nyabuna bahavuye bahamvya abandi ‘mu ruhongore’ maze bahamagarira abanywanyi kuja kwiyandikisha ngo bazotore ivy’iryo hinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro bo nyene batemera ko ryohinyanyurwa.

Aho twovuga abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu(Opposition interne) nka Agathon Rwasa, arongoye urunani AMIZERO y’Abarundi, yaremeye ariyandikisha maze anahamagarira abanywanyi biwe kuja kwiyandikisha mu kuzotora akamaramapaka muri Rusama 2018 hamwe no mu matora ya 2020.

Uwundi ni Leonce Ngendakumana yahambije abandi aho umunyamabanga w’uwo kugambwe , Pierre Claver Nahimana, yahamagariye abanywanyi ba Frodebu kwitabira iyandikwa kubera ko ‘ari uburenganzira bwa kira munyagihugu’.

Eka na Thacien Sibomana wa UPRONA yarahamagariye abanywanyi ba UPRONA kuja kwiyandikisha. SIBOMANA yasiguye ko ari kugira ‘imitego yashiriweho abatavuga rumwe na Leta yirindwe’. Ego nivyo, abatavuga rumwe na Leta batiyandikishije bokwisanga ata burenganzira bafise bwo kuja mu matora ya 2020.

Benshi baca bibaza uko kuntu bahavuye bahamagarira abanywanyi babo kwandikwa na rirya basanzwe batemera ko ako kamarampaka kabaho kuko batavuga rumwe na Leta babona ko ari nko ‘guhamba amasezerano y’i Arusha’. Ariko rero bohavuye nabo babura n’uburenganzira bwo kuja mu matora ya 2020. Barakoresheje ukwiyubara nyakwo.