Amashirahamwe Ataho Yegamiye Mu Vya Politike ‘Ntashimishwa’ Nuko Ibiro Vy’Umuhuza Biriko Bikora Mu Biganiro Bihuza Abarundi.

0

Intumwa zo mu mashirahame 19 ataho yegamiye mu vya politike ari mu Buhungiro zari zatumiwe mu nama yo kubaza ibibazo yabaye itariki 24 na 25 Rusama 2017 i Entebbe ,inama yatumweko n’Umuhuza mu Biganiro bihuza Abarundi, Benjamin Mkapa, kandi baramuhaye urwandiko rurimwo ibivuga aho bahagaze ku kibazo c’Uburundi.

Ayo mashirahamwe arashiraho ibisabwa kugira hatorwe umuti urama mu mahoro ku magume Uburundi burimwo. Ayo mashirahamwe ataho yegamiye mu vya Politike asaba ko hohagarikwa agahohotero gakorwa hamwe n’amajambo y’urwanko, hakongera hagaharikwa ata kirinzwe gusaba umugambi wo guhinyanyura Ibwirizwa Shingiro muri bino bihe bigoye Uburundi burimwo.

Ayo mashirahamwe arasaba kandi ko ibikorwa vya CVR( Commite Verite et Reconciliation) vyohagarara, hakamenyekana abantu cane cane bagize uruhara mu magume Uburundi burimwo hamwe no gukuraho imitahe mpuzamakungu ihagarika abaronderwa nubutegetsi yasohowe kuva 2015 cane cane ku Barongozi b’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya Politike.

Pierre Claver Mbonimpa, umwe mubarongoye ayo mashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike

Ayo mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya Politike yaboneyeho akaryo kugira aserure iryo agona. Mw’Itangazo ayo mashirahamwe yasohoye dusoma duti : « Harakenewe ko abanyagihugu bakingirwa hakiri kare, turavye ukuntu ubutegetsi bw’i Bujumbura busa nubudashoboye kubakingira. Amajambo y’Urwanko ashikirizwa n’abategetsi bamwe bamwe b’Uburundi hamwe hamwe n’Umuhari w’Imbonerakure( milice Imbonerakure) aratera ubwoba abanyagihugu kandi akerekana ko ibintu bishobora kugenda vyunyuka. Umuryango w ‘Ibihugu vya Afrika y’Ubuseruko ukwiye kugira inguvu uri kumwe n’umuryango w’Ibihugu vya Afrika (UA) hamwe na ONU kugira Inama y’Umutekano ya UA ishobore kurungika abacungera umutekano w’abanyagihugu( Mission Africaine de Prevention et Protection au Burundi,MAPROBU) vuba bishoboka. Igihe MAPROBU yoza mu Burundi, umuhari w’imbonerakure ushobora kwamburwa ibigwanisho vyabo hamwe no kwambura ibigwanisho umugwi wose woba ubangamiyew amahoro mu Burundi, maze ivyo bigatuma haboneka akaryo keza ko gutuma impunzi zihunguka, maze hakajaho inzego za Politike zihurijweko na bose ».

Ku bwayo mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya Politike mu Burundi, hakenewe abapolisi 228 barungikwa mu Burundi nkuko vyafunditswe mu Nama Nkuru y’Umutekano ya ONU hamwe n’Abitaho agateka ka zina Muntu Muri UA.

Muri urwo rwandiko, ayo mashirahamwe arangiza asaba ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwosubizwaho mu Burundi nkuko Amasezerano y’i Arusha abivuga, hamwe nuko hohagarikwa abagirizwa kuba barasambuye amaradiyo yigenga, hamwe nuko hosubira kwubakwa amaradiyo yigenga yasambuwe.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!