Amakuru avugwa mu binyamakuru bitandukanye ku Burundi

0

Mu ndwi turangije haravuzwe amakuru atandukanye ku gihugu c’Uburundi. Haravuzwe amakuru atari make ku bijanye na politike n’ibindi.

Ayo nayo turayahera ku makuru yandikwa n’ikinyaakuru co hanze y’Uburundi kimenyesha ko Abanyamakuru bahunze Uburundi badandanya baronka amasoko y’amakuru yizewe naho bari hanze y’Uburundi.

Isoko ry’iyi nkuru rikamenysha ko mu bisanzwe abanyamakuru bahunze baronka amakuru bashikiriza biciye ku bagenzi babo bari mu mugambwe uro ku butegetsi CNDD-FDD vyanse ko bawuvamwo kubera ko bidashoboka.

Iyi sanama aho haruguru yaragize ico ivugwako cane aho  imbonerakute zo mu mugambwe uri ku butetegetsi zari ziramutse zihimbaza umusi mukuru CNDD-FDD ihimbaza wahariwe intwari zo ku rugamba.

Mukinyamakuru cacu kandi twarabamenyesheje ko Agathon Rwasa n’umugamwe wiwe CNL biteguriye ghuhangana na CNDD-FDD ‘haduga hanyerera’ kandi ko atazosubira guhunga Uburundi.

Irindi soko ry’inkuru ritumenyesdha ko mu ntara ya Cibitoki hariko hibonekeza cane abasirikare hamwe n’urwaruka ruri mu mugambwe CNDD-FDD baguma bibonekeza ku mupaka w’Uburundi n’Urwanda.

Abanyagihugu baba muri ako karere gahana umupaka n’Urwanda bakaba bafise ubwoba ko hoba hagomba kuba imishamirano hagati y’ingabo z’Urwanda hamwe n’iz’Uburundi.

Radio Isanganiro nayo ikamneysha ko icegera ca mbere c’Umukuru w’igihigu, gaston Sindimwo, yamenyesheje ko hagiye kubaho umugwi w’abantu uzoshirwaho uzoba ujejwe gucungera abantu bakwiragiza ibinyoma hamwe n’ibitutsi ku bantu bamwe bamwe biciye kuri za mbuga ngurukana bumenyi.

Ayandi makuru yavuzwe cane n’inkuru ya Petero Nkurunziza aho yavuze mu ndwi turangije ko abari mu mugambwe wiwe bahagurutse kugira ngo ‘barye ivya nyuma’ na rirya manda yaheze bazorya ‘ibizobamena amatama’, niko Nkurunziza yabwiye abanywanyi biwe.