Amakungu Ahamagarirwa Gufatira Ibihano Abagirizwa Gukora Amabi Mu Burundi.

0

Ishirahamwe Mpuzamakungu ryitaho Ineza y’impunzi( Interanational Refugess Rights Initiative, IRRI) risaba abategetsi b’Uburundi guhagarika ihohotera iryo ariryo ryose ku gateka ka zina muntu hamwe no kwaka ibigwanisha umugwi w’imbonerakure.

Muri raporo ya IRRI ya Myandaharo 2017, iryo Shiarahamwe mpuzamakungu riaharanira agateka ka zina muntu, cane cane agateka k’impunzi, risaba amakungu gufatira ibihano kuri bamwe mu bategetsi b’Uburundi, abakuru b’imbonerakure, hamwe n’abari mu batavuga rumwe na leta bagirizwa guhonyanga agateka ka zina muntu mu Burundi.

Iryo shirahamwe ryitahao agateka k’impunzi riragaruka ku majambo yavuzwe n’abategstsi b’Uburundi bahamagarira impunzi zahunze Uburundi gutaha mu gihugu c’amavukiro bavuga ko amahoro n’umutekano vyasasagaye. Ku bwiryo shirahamwe, ayo amajambo « ntahuje nukuri kw’ibiba mu gihugu kuko Abarundi babandanya bahunga ».

Iryo shirahamwe mpuzamakungu ryitahao agateka k’impunzi risaba leta y’uburundi kurangiza uguhonyangwa kw’agateka ka zina muntu bikorwa n’imbonerakure, abajejwe umutekano, hamwe n’imigwi yitwaje ibigwanisho irwana. IRRI isaba « ukwubahwa kw’amategeko y’Uburundi hamwe na mpuzamkungu mu bijanye n’agateka ka zina muntu, na cane cane akubahirizwa ku bijanye n’amabi yakozwe guhera muri Ndamukiza 2015 ».

IRRI isaba akandi ibihugu vyakiriye impunzi kubandanya vyubahiriza agateka kabo mu kubacungerera umutekano, hamwe no kuraba ko ata numwe ahungurwa ku nguvu. Rigasaba kandi ko HCR yokwubahiriza abasaba ubuhungiro.