Abatavuga Rumwe Na Leta Bamenyesha Ko ‘Harenzwe Umurongo Utukura’ Mu Bijanye n’Ibwirizwa Shingiro.

0

Inyuma yaho bimaze kugaragarira ko umugambi wo guhinyanyura Ibwirizwa shingiro ugeze kure kandi ko bizotuma umukuru w’igihugu c’Uburundi, Pierre Nkurunziza aguma ku butegetsi gushika mu mwaka wa 2034, kandi ko mbere ashobora no gusubira ku butegetsi haciye imyaka indwi avuye ku butegetsi mu 2041, umukuru w’Urunani rukomeye ruhurikiyemwo abatavuga rumwe na leta CNARED, ariwe Charles Nditije, yamenyesheje ko Pierre Nkurunziza “yarenze umurongo utukura” kandi ko ategerezwa kwirukanwa.

Ivyo Charles Nditije akaba yabibwiye Agence Francaise de Presse(AFP). Nkuko Daily Mail ibimenyesha, Charles Nditije yamenyesheje ko Nkurunnziza yafashe ingingo idasubira inyuma. Charles Nditije yabwiye AFP ati : « Pierre Nkurunziza yahejeje guhamba amasezerano y’i Arusha….Uyu ni umurongo utukura udategerezwa gusimbwa…tubona ko ibi ari nk’itangazo ry’intambara ku banyagihugu b’Uburundi, abo ata kundi bari bugire atari kwirukana uyu muntu atwaza agahotoro ».

Integuro kandi y’iryo bwirizwa shingiro ryitwa rishasha irategekanya ko ata vyegera bibiri bizosubira kuhaba, ariko ko hazobaho icegera kimwe c’umukuru w’igihugu azoba ajejwe « gufasha gusa »umukuru w’igihugu. Naho azoba azoba ava mu mugambwe no mu bwoko bitandukanye n’ivy’umugambwe w’umukuru w’igihugu, ico cegera c’umukuru w’igihugu nta bubasha azoba afise, nkuko Daily Mail ibandanya ibimenyesha.

Ikindi kintu kiri muri iyo nteguro nshasha y’ibwiriza Shingiro ritegekanywa kuja ahabona nimiburiburi muri Ruhuhuma 2018, harategekanywa ko hazobaho Umushikiranganji wa mbere( Premier Ministre ) azova mu mugambwe uzoba watsinze amatora, kandi uwo mushikiranganji wa mbere akazoba ari umukuru wa Leta. Muri kino gihe, umukuru w ‘igihugu ayobora igihugu yongera ayobora intwaro, ariko munsi yiryo bwirizwa shingiro rishasha biragaragara ko umukuru w’igihugu azoba yatowe azoba ari nk’umwami, ibikorwa vyinshi bikazoba bikorwa n’Umushikiranganji wa mbere.