Reta y’Uburundi iriyamiriza ivyashikirijwe na Zeid Ra’ad Al Hussein

0

Reta y’Uburundi iriyamiriza ivyashikirjwe na Zeid Ra’ad Al Hussein, umukuru w’umugwi ujejwe agateka ka zina muntu mw’ishirahamwe mpuzamakungu ONU, aho aheruka kumenyesha ko agateka ka zina muntu karushiriza guhungabana mu Burundi. Muri Reta bavuga ko Zeid Ra’ad Al Hussein yumvirije uruhande rumwe rw’abatavuga rumwe n’ubutegetsi, kandi ko n’ibiharuro ashikiriza vy’abagandaguwe atabihurizako na Reta y’Uburundi.

tiu

Umugwi ujejwe agateka ka zina muntu mw’Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU uvuga ko urajwe ishinga n’uko agateka ka zina muntu karushiriza guhungabana mu Burundi, kuva hatanguye indyane zishingiye kuri poritike, mu mwaka w’2015.

Mu nama yahuje abagize uwo murwi, uwo mugwi usaba ko ihohotera ry’agateka ka zina muntu rihagarara kuko rishobora gukwegera Uburundi mu ndyane z’amoko zishobora gukwegera akarere kose ka Afirika yo hagati.

Mu gihe haheze umwaka wose umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yongeye gutorwa, ikiringo bamwe babona ko caciye kubiri n’ibwirizwa nshingiro, Uburundi na ONU gushika ubu ntibabona kumwe ibiriko bibera muri ico gihugu.

Mu gihe Reta y’Uburundi yagiriza ONU ko ishikiriza ibinyoma ku biriko biraba mu Burundi, umukuru w’umugwi ujejwe agateka ka zina muntu muri iryo shirahamwe, Zeid Ra’ad Al Hussein we avuga ko ahagaritswe umutima n’ibiriko birabera mu Burundi.

Mu cegeranyo gishasha cashikirijwe ONU, Zeid atunga urutoke inzego z’umutekano z’Uburundi, hamwe n’umuhari uyikomokako, ko bica, bakanyuruza, ndetse bagafata abantu bu buryo buteye kubiri n’amategeko.

Zeid avuga ko arajwe ishinga n’uko hashobora kwaduka ubwicanyi bufatiye ku moko. Asaba Reta y’Uburundi kurengutsa imbere y’ubutungane abo bose bafise ivyo bagirizwa, kandi ko ibiganiro bihurikiwemwo bose vyobandanya.