USA ‘Irakengurukira Uburundi ku bw’intahe yo kwikukira’.

0

Mw’itangazo ryashizwe ahabona ejo itariki 1 Mukakaro 2018 n’Umunyamabanga wa Leta ya Amerika, Muike Pompeo, yaramenyesheje ko Leta Zunze Ubumqwe za Amerika zikengurukira Uburundi ku bw’intahe yo kwikukira.

Uburundi buramutse buhimbaza umusi mukuru wo kwikukira uyu musi itariki 2 Mukakaro 2018.Ibirori bikaba biza kuba uyu musi kubera itariki 1 yahuriranye n’umusi wa mungu, niko Leta kwimurira uguhimbaza uyo musi wo kwikukira uyu musi wa mbere.

Iryo tangazo rya USA rigira riti: ” Turakenguruka imfashanyo y’Uburundi mu mugambi mpuzamakungu wo kugarukana amahoro mu bindi bihugu hamwe no gutera agateka ukwitanga abarundi bamaze kugira muri uwo mugambi wo kubungabunga amahoro“.

Ribandanya riti: “Mu gihe tuzirikana ku bijanye n’intamabamyi Uburundi bwagiye burahura mu myaka 56 ihaciye, Leta zunze Ubumwe za Amerika zirahagaze kumwe n’abarundi bose mu twigoro twabo two kwubaka kazoza k’amahoro, karangwa na demokrasi hamwe no guteza imbere umwidegemvyo rusangi kuri bose“.