Urunani COSSESONA rusaba ko haba igenwa ry-abayobozi babishoboye hatarabwe ico bamaze mu migambwe.

0

Urunani mpuza masendika y-abigisha COSSESONA rusaba ko hoba igenwa ry-abayobozi babishoboye hatabanje kurabwa ico bamaze mu migambwe. Kubura abayobozi beza kandi babishobye mu bijanye no guhagarira akarangamutima, ni kimwe mu bituma habanya hibonekeza urugero ruto rw-ubumenyi mu bigisha. Bishikirizwa na Victor NDABANIWE arongoye COSSESONA.Le redéploiement des enseignants va bon train

NDABANIWE abishikirije mu gihe ubushikiringanji bujejwe indero  buherutse gutangaza ko abigisha bashika 3000 bagiye gukarihirizwa ubwenge babanje gukoreshwa ibibazo. Iyo ndongozi ya COSSESONA ikaba ifise amakenga kw-ishirwa mu ngiro ry-iyo ngingo mu gihe abo vyega bose batogishwa inama.

Kubwiwe,amenyesha ko hari hakwiye gukarihirizwa ubwenge n-abayobozi b-amashure  kandi bakabakurikiranira hafi.  Maze, abatarangura neza amabanga bajejwe bagasubirizwa , bagashirwaho hatisunzwe ico bamaze mu mugambwe ariko hisunzwe ico bashoboye.