Umugambwe UPD-Zigamibanga Urashigikiye ko Ibwirizwa-Shingiro Rihinyanyurwa.

0

Bivanye n’inzego zishasha z’umugambwe UPD-Zigamibanga, uyo mugambwe wagize ico uhindura kidasanzawe kandi ukaba ushigikiye umugambi wa leta ihari wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro naho abarongoye uwo mugambwe bagiyeho habanje kuba impari.

Kassim Abdul, uwaronse uburongozi bw’Umugambwe UPD-Zigamibanga biciye mu mpari, uyo mugambwe utavuga rumwe n’ubutegetsi urasaba leta ‘kunyarutsa gushiraho umugwi ujejwe guhinyanyura Ibwirizwa-Shingiro’.

Kassim avuga ko ivyo imigambwe imwe imwe ivuga kugira hatebe ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa-Shingiro gushika ku biganiro bihuza abarundi bishigikiwe na Benjamin Mkapa ko ari amayeri kugira amatora ya 2020 ntiyitegurirwe neza.

Akaba asaba abanyagihugu “gusidukana n’iyonka mu gutora ko haba ihinyanyurwa ry’ibwiriza shingiro” igihe cose vyosabwa.

Uwahora arongoye UPD-Zigamibanga Marina Barampama(I bubamfu) na Kassim Abdul( i Buryo), uwuramutswa uwo mugambwe mwa kino gihe

Icipfuzo co ghindura ibwiriza Shingiro cavutse muri Myandagarao 2016 na rapport ya CNDI( Commission National du Dialogue Inter-Burundais), iyavuga ko « abenshi » mu Barundi bagize uruhara mu biganiro bashaka ko ibwirizwa -shingiro rihinyanyurwa. Iryo hinyanyurwa ryoca riza rikuraho ibiringo umukuru w’igihugu yomara atwara igihugu.

Inama y’Abashikiranganji yarabonye ko hakenewe ko Ibwirizwa-Shingiro rihinyanyurwa ku wa 16 Munyonyo 2016. Impamvu yari iyuko “ ibice bmwe bimwe vy’Ibwirizwa-Shingiro vyari vyarataye igihe, bikaba bidahuza nuko ibintu vya none vyifashe”.

Kuwa 15 Ruhuhuma 2017, Inama y’Abashikiranganji yaremeje itegeko ryasaba ko habaho umugwi wo “ gutondeka no kwihweza ingingo zibwirizwa-Shingiro zotegerejwe guhinyanyurwa”, niko Umuvugizi wa Leta Phillipe Nzobonariba yavuze.

Abagwanya ko hatoba ihinyanyurwa ry’ibiriza Shingiro ni benshi cane. Amakungu hamwe n’imigambwe itavuga rumwe na Leta, harimwo abantu nka Agathon Rwasa, Icegera ca Mbere c’Umukuru w’Inama NShingamateka, umuhuza mu biganiro vy’Abarundi Benjamin Mkapa hamwe n’Umunyamabanga Mukuru wa ONU, bose barabonye ko ugushaka guhindura ibwirizwa shingiro ko ari umugambwi w’uko Umukuru w’Igihugu Pierre Nkurunziza aguma ku butegetsi ibihe vyose.

Nuwahora atwara uwo mugambwe UPD-Zigamibanga, Marina Barampama, akaba adashigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa, akabona ko ari umugambi wo gucamwo kubiri uyo mugambwe.