Ubwo Abatavuga rumwe na Leta hari Ico bazoshikako mu kwanka Ivyavuye mu matora?

0

Abatavuga rumwe na Leta baraye bashikanye ibirego Muri Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi ejo ku musi wa kane kugira ivyavuye mu matora bifutwe.

N’imbere y’uko abatavuga rumwe na leta bashikana ivyo birego muri sentare yubahiiza ibwirizwa shingiro, urunani rutavuga rumwe na leta, Amizero y’Abarundi rwa Rwasa Agathon, rwari rwamenyesheje ko ‘rutokwemeye ivyovuye mu matora yo guhinyanyura ibwirizwa shngiro, kubera rubona ko habaye ubusuma muri ayo matora hariko n’iterabwoba’.

Pierre-Celestin Ndikumana(kw’ifoto), yaserukiye abatavuga rumwe na leta, yabwiye ibimenyeshamakuru ko ivyavuye mu matora yo kuwa 17 Rusama vyofutwa. “Twashikanye ibirego vyacu muri Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo ivyavuye mu matora yo ku wa 17 Rusama bifutwe“, niko yamenyesheje.

Harabaye iterabwoba ryinshi cane, uguhagarikwa hama n’abantu bacu barabuzwa kugira uruhara mw’isekeza ryacu ryo guhamagarira abanyagihugu bacu muri ayo matora. Amatora ntiyabaye mu mwidegemvyo kubera ko hari abantu baherekeza abagiye gutora mu tuzu tw’amatora, niko Pierre-Celestin Ndikumana yamenyesheje.

Ariko rero bamwe n’abandi bakibaza nimba mu vyukuri sentare yubahiriza Ibwirizwa shingiro mu Burundi izokwemera ivyo abatavuga rumwe na leta bashikirije. Iyo Sentare nyene niyo yatumye hemezwa itwara ry’umukuru w’igihugu ahari mu mpari zari zihari mu mwaka wa 2015. None ubu hoho iyo Sentare nyene(igizwe na bamwe bemeza ko umukuru w’igihugu ahari abandanya atwara) yoba hari ico izohindura?