Ubushikiranganji bw-intwaro yo hagati mu gihugu bwahagurukiye ibibazo vyama vyibonekeje mu madini.

0

Mu nama yakoresheje indongozi z-amashengero zo mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kabiri, Umushikiranganji w-intwaro yo hagati mu gihugu yazisavye kwisuganya kugira ibibazo biri mu mashengero zirongoye kuba vyatorewe umuti imbere y-uko uw-umwaka w-2021 urangira.Gervais Ndirakobuca - RegionWeek

Gervais Ndirakobuca yabivuze uku:«mwisuganye abafitaniye ibibazo mwese mubikemure imbere yuko umwaka urangira. Nta bibazo dukeneye kwumva mu mwaka uza»

Umushikiranganji Ndirakobuca yarongeye amenyesha ko amadini yose akora atemewe agiye kwugarwa vyihuta . Kuvyerekeye abafise imanza zacitse ku bibazo bafitaniye, yabibukije ko bategerezwa gukurikiza aho  intahe yashize mu maguru masha. Ikindi, kubo amadini abarongozi bayo bari mu mahanga  canke atari abarundi , yabibukije ko bategerezwa gushiraho abarundi kandi baba mu burundi.

Tubamenyeshe ko Umushikiranganji w-intwaro yo hagati mu gihugu yaheruka kunegura umuvuduko udasanzwe w-ishingwa ry-amadini mu Burundi ugezeko ndetse yagiriyeko asaba abo barongoye amadini kuja gukora imigambi  y-iterambere ishingiye ku burimyi n-ubworozi.