Uburusiya bumenyesha ko bugiye guha uburundi imfashanyo y’ibitoro, imiti n’ifumbire.

0

Igihugu c’uburusiya kimenyesha ko kigiye guha vuba Leta y’uburundi imfashanyo y’imiti, ibitoro n’ifumbire kugira ihangane n’ingaruka mbi z’intambara iriko ibera mu gihugu ca Ukraine. Mu kiringo c’indwi imwe gusa, Uburusiya bukaba bugiye kurungika abaganga mu Burundi kugira barabe uko bozana imiti iri mu mfashanyo ico gihugu cemereye uburundi. Bikaba vyashikirijwe na Valery Mikhaylov, asanzwe aserukira igihugu c’uburusiya mu Burundi, hari igihe hariko hahimbazwa kw’isi imyaka 77 ihaciye uburusiya buronse intsinzi ku ba Nazi b’abadagi hari mu mwaka wa 1945.Image

Uwo aserukira uburusiya mu Burundi akaba yamenyesheje ko igihe ciwe aserukira kizokora ibishoboka vyose kugira iyo mfashanyo uburundi bwemerewe ishike mu misi ya vuba mu Burundi.