Uburundi n’Ibindi Bihugu Muri AMISOM Biregwa Kurya Ibiturire.

0

Mu makuru yashizwe ahabona n’ikinyamakuru co Muri somaliya, Samaynta News, bigaragara ko igihugu c’Uburundi hamwe n’ibindi bihugu bifise abasirikare mu murwi wa ONU ujejwe kugarukana amahoro muri Somalia, AMISOM, ko basesagura amafaranga atangwa ku basirikare bajayo kuri uyo mugambi hakongera hagakora ibiturire ku basirikare bajanwayo.

ico kinyamakuru Samaynta News kimenyesha giti: “Uburundi hamwe n’ibindi bihugu biterera mu murwi wa AMISOM bikoreseha uburyo bw’amafaranga bwa AMISOM Somaliya nk’uburyo bwabo bisangije kandi bugahabwa abatware kandi bugakoresha mu buryo bwo guha uturusho twiza cane abasoda banaka bacaguwe”.

Ico kinyamakuru gica kibaza giti: “Mbega umugambi wa AMISOM muri Somalia ni uwo kurwanya umuhari w’intagondwa Al-Shabaab canke ni uburyo ibihugu bijanayo abasirikare kugira vyironkere amafaranga?“.

Isoko nyene ry’iyi nkuru riragaruka ku makuru yashizwe ahabona n’ikinyamakuru EuraC avuga ko Uburundi bwaka igiturire c’amafaranga y’umurengera kugira ngo abasirikare baja muri Somaliya bashobora kuja muri uwo mugambi.

Ikinyamakuru EuraC cita uwo mugambi ukorwa mu Burundi ko ari “ukumena ijisho” usaba ko abasirikare bashaka kujayo muri Somalia batanga igiturire c’amafaranga ari hagati y’amadolari 500( hafi 1 500 000FBU) gushika ku madolari 2500(hafi 7 000 000 FBU)</em>.

Ibihugu bitanga abasirikare muri AMISOM bikaba bitaragira ico bivuga kuri aya makuru amaze kuja ahabona.