UBM News ads UBM News ads
Saturday, April 20, 2024
No menu items!
UBM News ads UBM News ads

Uburundi bushobora gushika kuri ya mbona kazoza ya 2040-2060 imbere y’ico kiringo-Gatoni Rosine Guilene.

Kibasumba Beauty Online Store UBM News ads

Umuvugizi w’umukuru w’igihugu c’uburundi Gatoni Rosine Guilene yizeza abarundi ko igihugu c’uburundi gishobora gushika kuri ya mbona kazoza ya 2040-2060 imbere y’ikiringo bihaye.ibi abivuga afatiye ku gisata c’uburimyi aho umbwimbu w’ibigori barose uyu mwaka ingene ari umusesekara.kubwiwe avuga ko bibandanije uku umwimbu ukabandanya wiyongera,bazotera intamwe yo gushorera umwimbu uvuye mu Burundi hanze y’igihugu.ibi yabivugiye mu kiganiro c’abavugizi b’inzego z’igihugu caremesherejwe mu ntara ya Karusi ejo ku wa 29 ntwarante 2024.


Muri ico kiganiro, Gatoni Rosine Guilene yamenyesheje ko abarundi bose bamaze guharuka bijukira uburimyi n’ikimenyamenya nuko umwimbu w’ibigoriwabaye mwishi maze Leta ihava ifata ingingo yo kuwuziganya biciye mu mugambi ANAGESSA.
Umuvugizi w’umukuru w’igihugu abajijwe n’abamenyeshamakuru nimba imbona kazoza ya 2040-2060 ishoboka yagize ati:«Imbona kazoza irashoboka nyene vyaragaragaye ko abarundi muri rusangi twamaze umwanya munini mu bikorwa bitavyara umwimbu ariko uno musi turabona ko umuzirikanyi w’abenegihugu wamaze gukanura.ubu abenegihugu bariko barakwirikira akamo ka nyenicubahiro umukuru w’igihugu c’uburundi ko gushira inguvu cane cane ibisata birwiza umwimbu;igisata c’uburimyi,ubutare n’ibindi.icizere dufise uno musi nuko umwimbu bitanguye kugaragara ko ari umusesekara ari naco gituma uno musi dufatiye akarorero ku mwimbu w’ibigori,Leta yafashe ingingo yo kwakira uwo mwimbu kugira ubikwe neza.Nitwabandanya uku umwimbu wiyongera tuzoca dutera n’intambwe yuko umwimbu uvuye mu Burundi nawo nyene tuwushorera hanze.rero ivyizigiro birahari ko tozoshikira iyo mbona Kazoza imbere y’ikiringo twihaye.»

Naho umuvugizi w’umukuru w’igihugu yizeza abarundi,biraboneka ko imbona kazoza ya 2040-2060 kuyigerako bikigoye.uburundi buracahanzwe n’abategetsi bari no mu nzego nkuru nkuru bakinyonora amatungo ya Leta nkuko vyagiye bigaragara mbere na nyenicubahiro umukuru w’igihugu akaba adasiba kubivuga.ibibazo vy’amafaranga y’agaciro biracari ikibazo,imiyagankuba,iduzwa ry’ibiciro mu masoko,igitoro,isukari,amazi n’ibindi.

RELATED ARTICLES
UBM News ads
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments