Smail Chergui: ‘Birakwiye ko hasubira gutangura ibiganiro bihuza Abarundi’.

0

Umukomisioneri wo mw’Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika, Smail Chergui, yaraye asavye imbere y’Inama y’umutekano ya ONU ejo ku musi wa gatanu itariki 14 Ruheshi 2019, ko ‘hakwiye gutanguzwa ibiganiro bihuza Abarundi’ inyuma y’aho bihagarariye.

Smail Chergui yamenyesheje ko ibiganiro bikwiye gutangura mu maguru masha kugira habe ugusubiza hamwe gukwiye mu Burundi.

“Ibiganiro bihuza Abarundi nta kintu kinini c’ukuri vyashitseko…”, niko Smail Chergui yamenyesheje.

Kubwa Smail Chergui, ‘nta wundi muti uhari…ibiganiro bihuza Abarundi bihurikiyemwo bose bitegerezwa gutangura kandi mu maguru masha kuko ari wo muti rudende wo kugarukana amahora n’ituze mu Burundi n’ugusubiza hamwe’.

Ubumwe bwa Afrika bukaba bubandanya buhamagarira leta y’Uburundi kubandanya butegura ‘amatora meza, ahurikyemwo bose kandi aciye mu muco yo mu mwaka wa 2020’ kugira ntihazohave hakurikira ivyabaye mu mwaka wa 2015.

Inama y’umutekano ya ONU iracabona ko hakiri ibitagenda neza mu Burundi naho ivuga ko hari ibimaze gushikwako bituma haba amahoro ku rugerro runaka mu Burundi.