Rwanda: ‘Ikibanza Kirimwo Impunzi Z’Abarundi Cuzuye’.

0

Bivuye ku ngingo iheruka gufatwa n’impunzi z’abarundi zishika ku 2 500 zikimukira mu gihugu c’Urwanda ziva muri Kongo kubera ugutinya guhungurwa mu Burundi ku nguvu,Igihugu c’Urwanda kimenyesha ko ikibanza izo mpunzi zavuye muri kongo zashikiyemwo ‘cuzuye cane’.

Nk’uko ikinayamkuru The East African kibishira ahabona, Ubushikiranganji bw’Urwanda bujejwe ibibazo vy’impunzi bumenyesha ko akarere ka Nyarushishi ko mu buseruko bw’ico gihugu kakira impunzi gafise ububasha bwo kwakira impunzi 2300 gusa( hakaba hariyo abarenga 2500).

Bazoguma muri ico kibanza bakiriwemwo gushika iyandikwa ryabo riheze… Batanguye gushika ku mupaka mw’ijoro ryo kuwa kane ari benshi cane”, niko ubwo bushikiranganji buvuga. Izo mpunzi zikurikira uwitwa ko ari umuhanuzikazi Zebiya zivuga ko zahunze ugutotezwa mu vyidini mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw’Uburundi.

Soma kandi: Impunzi Z’Abarundi Muri Kongo Zimukiye Mu Rwanda. Kubera Iki?

Ishirahawe ryitaho impunzi HCR rikameneysha ko hafashwe ingingo zishoboka kugira ngo izo mpunzi zahungiye mu Rwanda zironswe ivya nkenerwa harimwo ibifungurwa, uburaro n’amazi. Biritezwe kandi ko izo mpunzi zishobora kwimurirwa mu nkambi y’impunzi z’Abarundi y’I mahama mu Rwanda, ahasanzwe haba impunzi z’Abarundi zishika 50 000.