Petero Nkurunziza yavuye mugacerere agira ico ashikirije nyuma yimirwano ikomeye iheruka kubera i Bujumbura

0

Umukuru w’igihugu cu Burundi, Petero Nkurunziza yavuye mugacerere agira ico ashikirije nyuma yimirwano ikomeye iheruka kubera i Bujumbura , aho yahaye impanuro urwaruka ko rworeka guhendwa nabanyepolitike.

Peter

Petero Nkurunziza nkuko yabivuze, yamenyesheje ko mugihe hoba hariho Umurundi wese afise ikibazo ngo hariho inzira zizwi n’amategeko zo kugishikiriza kubwivyo ngo ntampamvu nimwe abona yotuma habanza gukorwa intambara.

We ati : Icayi ciza, kiryoshe. Ni kimwe mu ngabirano Imana yahaye ‪#‎Uburundi‬, ngo tuyikuze, ituvyarire inyunguka maze imyiryango yacu ibeho, duteze imbere n’igihugu cacu.

Ukubaho neza kwa twese Abarundi guca mu bikorwa vy’Iterambere, navyo bigasasirwa n’Ubumwe n’Amahoro. Ntiguca mu ngwano, mu kwiyumvira ko inyungu za poritike udahawe n’AbeneBurundi mu matora ushobora kuzibaka ku nguvu mugutera akajagari canke intambara.

Ikibabaje, ni abatagomba kuvyumva. Bigira ba kamenyi, bagafata urwaruka bakaruroha ngo genda mutere ngaha canke harya ngo instinzi irabona, ntibamenye ko “amase ya kera atagihoma urutaro.”

Umurundi wese afise ikibazo, hariho inzira zizwi n’amategeko zo kugishikiriza.

Rwaruka, ndabinginze ngo mureke guhendwa n’abaharura inyungu za poritike bibereye hanze y’igihugu, bakabatuma kwanka canke kwipfuriza inabi bene wanyu mubana, mwakuranye, musangiye kazoza, mwirirwana.

Ni muce ubwenge, mumenye ko iterambere n’ubukiriro bwanyu biri mubikorwa vy’amahoro. Aho muba habe ibiteramo vyo kwiyumvira imigambi yo kwiteza imbere hako haba ikirimbiro ry’ibiturika n’ibisambura.

Mukore. Dukore twese, dufatane mu nda mu gushira ingabirano z’igihugu cacu imbere, haba mu burimyi, mu vy’ingenzi, mu mico, n’ahandi.

Imana ibagirire neza,
Ihezagire Uburundi bwa twese.