UBM News ads UBM News ads
Sunday, July 14, 2024
No menu items!
UBM News ads UBM News ads

Patiri Nibizi Dieudonné ahamagarira abategetsi bo muri CNDD-FDD kuvavanura n’inzira y’ivyaha kugira igihugu kibone gutera imbere

Kibasumba Beauty Online Store UBM News ads

Ukubesha,ukutagendera mu kuri ngo ntivyari bikwiye kwibonekeza mu mugambwe CNDD-FDD kuko ari kwitesha iteka.ivyo vyashikirijwe na patiri Nibizi Dieudonné arongoye paruwase’esprit de sagesse’munyigisho zerekeye indongozi yatanze mu gikorane cariko kibera ku murwa mukuru w’intara ya Gitega.

Uwo mukozi w’Imana akaba yamenyesheje indongozi zose z’igihugu zari mw’ico gikorane ko Imana idashobora guhezagira ibikorwa bitagororotse.yagize ati«abantu bafise umutima mu mutwe barabesha bakarenganya abandi ngo bashobore gushika iyo bashika bagatwara ivyo barose niyampene irisha aho iziritse,usanga babanye nabi n’abantu usanga ishari n’inzigo bibarya mu mitima, agatoki bakama bakubita,ibibanza bakabiniganira igihugu kikama muruhagarara mu mimitima y’abantu, twaja gusenga Imana ikatwihweza iti aba bantu nzobagira gute?turakeneye gutekanirwa mu mutima tukagendera mu kuri umuntu akazira ikinyoma mu buzima bwiwe.inyifato be nizo ntizari zikwiye kuba mu mugambwe ubazwa igihugu kuko nukwitesha iteka n’ukwimaramaza kuko bica bigaruka kuri twebwe ngo vyatunaniye kubera naka yatwononeye.rero ayo manyanga,amayeri,ukubesha ,inzigo,ubusuma ivyo bintu ntibishobora gutuma Imana ihezagira ibikorwa vyacu kuko twaje gusaba Umukama ngo ahezagire ibikorwa vy’amaboko yacu.ben’ivyo Imana ntibihezagira kandi biriho hirya no hino ukamanuka no gushika hasi ugasanga abantu nta mutima w,Ubuntu bagifise ngo batinye gukora ben’ivyo vyaha. nimba twipfuza ko Imana ihezagira ibikorwa vyacu tugerageze dukore ibikorwa vyeranda.kuko Imana n’itahezagira ibikorwa vyacu nta ciza kizigera kivamwo.»

Patiri Nibizi Dieudonné yarongeye yereka abo bategetsi ko mubisata bitandukanye vy’igihugu hibonekeza akarenganyo kadasanzwe.akibutsa rero ko mu ntumberero abarongoye i gihugu bihaye yo gushikana u Burundi mw’iterambere rirama bitazopfa bishobotse batabanje guhinduka ubwabo hakaba intwaro ibereye. yagize ati:«ku mpande zitandukanye n’akarenganyo.iyo umuntu aremerewe mu mutwe agahangayika akaguma yiruka arondera ibirenze aca ku biti n’amabuye agaheza akarenganya abantu.amategeko umuntu arayarenga agatekana kugira aronke ingene ayahinyanyura kugira ngo ntamufate umuntu akayarenga akarya impfuvyi n’aboro.none rero ko dushaka ko Imana iduhezagira muze tuyereke ibikorwa vyiza kugira dushike kw’iterambere rirama.»

RELATED ARTICLES
UBM News ads
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments