Pascal Nyabenda asaba abanyarumonge ko bokwijukira gutwara abantu n’ibintu biciye mu kiyaga Tanganyika

0

Ibarabara Bujumbura- Rumonge riramaze igihe kininiya ridakora neza ririmwo ibinogo vyinshi hamwe n’imisozi iribomokeramwo hamwe n’ikiyaga Tanganika kiryegereye cane bituma haba amasanganya atari make.

Iryo barabara Bujumbura-Rumonge rikaba ricamwo abantu n’ibintu bitari bike baja canke bavuye I Bujumbura, mu Rumonge canke mu ntara ya Makamba. Benshi ubu bakaba bahitamwo guca kw’ibarabara Bujumbura- Jenda- Bururi ariko akaba ari urugendo rurerure rutwara ibitoro vyinshi.

Leta y’Uburundi ikaba rero iriko iragira akigoro kugira iryo barabara rikorwe. Niho kuruyu wa Gagatandatu Umukuru w’Inama nshingamateka, Pascal Nyabenda, yagendera intara ya Rumonge. Akaba yarahimirije abenegihugu kwijukira inzira ica mu mazi ya Tanganyika.

Pascal Nyabenda yasavye abenegihugu babagwizatunga kuja hamwe kugira bashobore kugura amato akomeye mu ntumbero yo gutwara abantu n’ibintu biciye mu Kiyaga Tanganyika. Umukuru w’inama nshingamateka akaba yamenyesheje ko hari ibihugu karuhariwe mu gukora amato akomeye kandi atazimvye cane. Ati ivyo bizotuma abagwizatunga baharonkera amahera atari make abiyunguruza nabo banyaruke.