Parcem:igikorwa co gutoza intererano y’amatora kiriko kigenda gute?

0

Ishirahamwe ryishinje gukangurira abarundi ingendo n’ivyiyumviro PARCEM rimenyeshako hakiri agahaze mu gikorwa kijanye no gutoza intererano y’amafaranga agenewe mu matora y’umwaka wa 2020.

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kurunowa kabiri,Umukuru w’iryo shirahamwe PARCEM Faustin NDIKUMANA yamenyesheje ko guhsika ubu ikonte ayo mafaranga ajako,itegko ribigenga hamwe n’igitiiri c’amafaranga ayomatora azotwara vyose bitaramenyeshwa.

Amafaranga yaratanguye gutozwa haba ku mishara yabakozi eka n’abandi bantu batandukanye haba ku rwego rwabo canke rw’amshirahamwe baramaze gutanga intererano yabo.

Faustin NDIKUMANA ,umukuru w’ishirahamwe PARCEM

None nimba ico gitigiri c’amafaranga akenewe kitaramenyeshwa amafaranga akagua atozwa nta mpungenge bitera?

Nk’uko muri PARCEM babivuga umuntu ajejwe gukwirikirana ivyayo mafaranga hamwe n’urwego rubijejwe vyose ntibiramenyekana ivyo vyose bitera impungenge ko hashbora kuba abikika mu kiza bagasahura amwe murayo mafaranga.

Abantu benshi baripfuza ko itegeko nshikiranganji ribijejwe ko ryoza rirakwirikizwa kuko hariho abakatwa amafaranga ku mishahara yabo bakongera bakakwa amafaranga aho bakorera canke mu kibano.

Abantu ntibarira busema kuko umuntu umwe ashobora gutanga intererano incuro irenze 1 yaritegekanijwe n’itegeko nshikiranganji.

Nta wutoshima ivyanditswe bikwirikijwe.

Zimwe mu nzego zofashije gutorera inyishu bimwe murivyo bibazo nk’urwego nshingamateka,umurwi ujejwe agateka ka zina muntu mu Burundi CNIDH hamwe n’urwego rw’ubutungane zose ziri mu gacerere.

Ibijanye no kwisunga ivyanditse mu gihugu c’Uburundi biboneka ko bikigoye cane kuko bishitse ku rwego rwa Reta usanga biteye impungenge gose niko muri Parcem babibona.