PAM: ‘Ibice 58% vy’Abarundi Bafungura nabi’.

0

Ishirahamqwe rijejwe ibijanye no gukurikirana n’ibifungurwa kw’isi PAM(Programme alimentaire mondial) ryarasohoye icegeranyo rimenyesha ko Uburundi buhanganye n’ingorane yo gufungura nabi, aho abanyagihugu b’Abarundi bashika ku bice 58 kw’ijana bahanzwe n’ingorane yo gufungura nabi‘.

PAM imenyesha ko n’imiburiburi ibice 28 kw’ijana vy’abarundi aribo bagerageza bakaronka ibifungurwa bikwiye; mu gihe ibice 58 kw’ijana bobo bama ‘bahanganye no gufungura nabi ibihe vyose’ bitumwe n’ubukene butagira izina buri mu Burundi, ivya politike bitifashe neza hamwe n’ihindagirika ry’ikirere rikunze kwonona ibiterwa.

Ishirahamwe Tearfund rikorera mu Burundi naryo rikaba ryamenyesheje ritera akamo ko gutabariza Uburundi kubera iyo ngorane mu kwigisha Abarundi ubuhinga bwo kurima bushasha, ukwigisha Abarundi ku bijanye no gufungura hamwe no kugira utumenyero mu bijanye n’isuku.

Ku bantu bashika ku miliyoni 11 baba mu Burundi, PAM ikaba imenyesha ko abashika hafi imilyoni 6 mu burundi bafungura nabi igihe kirekire, abandi bakageragaeza bakaronka utwo bafungura ariko bigoranye.