ONU irarajwe Ishinga n’Ukutarabana ryiza hagati y’ibihugu vy’Ibiyaga Binini.

0

Intumwa idasanzwe ya ONU mu bihugu vy’ibiyaga binini, Saidi Djinit, yamenyesheje ku musi wa kabiri imbere y’Inama y’umutekano ya ONU ko bikenewe ko hafatwa ingingo kugira ngo ukutizerana hagati y’ibihugu vy’ibiyaga binini( Burundi, Ouganda, Kongo na Rwanda) kugira ahaboneke amahoro arama.

Ivyo biribonekeza ku kuntu hari ukurabana ayingwe hagati y’uUrwanda n’Uburundi, Urwanda na Kongo, Ubuganda n’urwanda.

Said Djinit yaragarutse ku mirwi irwana mu buseruko bwa Kongo harimwo FDRL y’Urwanda, yongera arashimika cane ku bijanye n’ibiganiro bishikana ku mahoro mu bihugu vy’Uburundi na Kongo.

Saidi Dijinit, intumwa ya ONU mu Bihugu vy’ibiyaga binini

Ku bijanye n’Uburundi, Saidi Djinit yarashize ahabona ko ibijanye n’agateka aka zina muntu na politike biboneka ko bitifashe neza, na cane cane ko Uburundi bwimirije amatoro yo kwemeza canke guhakana ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa canke ridahinduka.

Nk’uko ONU info ibishira ahabona,Saidi Djinit yarashize ahabona ko hakenwe ugukorera hamwe gukomeye hagati y’abakuru b’ibihugu vy’akarere n’Ubumwe bwa Afrika bashigikiwe na ONU kugira ibiganiro bihurikiyemwo bose bisubire binagurwe mu Burundi.

Inama y’umutekano ya ONU ikaba yasavye ibihugu vy’akarere “kubandanya vyitaho inkenero z’abanyagihugu hamwe no kurondera umuti urama w’ingorane z’abantu bataye izabo mu gihugu hagati, impunzi hamwe n’abasaba ubuhungiro”.