OLUCOME: ‘Uburundi Mu Bihugu Bitatu vya mbere bikenye kw’isi’.

0

Mw’itangazo ryashizwe ahabona ejo ku wa 3 Mukakaro 2018 na OLUCOME(ishirahamwe rysihinze kurwanya ukunyuruza no gusesagura amatungo ya leta) ryamenyesheje ko bibabaje kubona Igihugu c’Uburundi ‘kiri mu bihugu bitatu vya mbere bikenye kw’isi hamwe no kugira gushika 65 kw’ijana vy’ubushomeri(ukubura akazi)’.

Iryo tangazo rya OLUCOME rikamenyesha ko ukwisunura kw’Ubutunzi mu Burundi kutigera kwibonekeza muburyo bushemeye; mbere ko n’abanyagihugu benshi usanga ‘bibagora kuronka ibintu bine vya nkenerwa mu buzima arivyo: gufungura, ivyambarwa, ukwivuza hamwe n’uburaro’.

Ivyo OLUCOME ikaba yabimenyesheje igihe yatangaza ko umusi mukuru wo kwikukira uje haheze imyaka 56 Uburundi bwikukiye ataho usanze Abarundi kubera ko mu Burundi harangwa ‘ubukene butagira izina’.

“Ntushobora kuvuga ngo ukwikukira gukwiye ata terambere rirama kuri bose rihari, amahoro n’umutekano kuri bose nk’uko umukuru w’igihugu yabimenyesheje”, niko iryo tangazo rya OLUCOME rivuga.