Mwaro: Abigisha bo mw-iyo ntara bategekwa guterera umuryango w-umuhisi Petero Nkurunziza.

0

Mu mashure yose yo mu makomine ya Kayokwe, Bisoro na Ndava havurwa urupapuro bita ˮfiche‟ mu rurimi rw-igifaransa rwatanzwe kugira abarimu biyemeje gutanga amahera azoshigikira umuryango w-umuhisi Nkurunziza biyandikeko.Burundi's president Pierre Nkurunziza wins third term in disputed election | Burundi | The Guardian

Izo mpapuro bita ˮ fiche‟ ngo zazanywe ku mashure y-izo komine zitatu twavuze n-umunyamabanga mukuru w-umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Mwaro Desire Ndikumana. Ikindi ngo abo barimu bariko bakwa ayo mafaranga bategerezwa gushirako I nomero iranga umukozi bita ˮ numero matricule‟.Image

Abo barimu  bariko bategekwa gufata mu nda umuryango w-imboneza mu gukunda igihugu umuhisi Petero Nkurunziza bose bahurira ku kibazo kimwe : ˮ kuberiki duterera umuryango utunze  ukuraho mu gihe natwe dukeneye abadufasha ?‟ Bikavurwa ko no muzindi ntara zigize igihugu c-uburundi izo mpapuro zo kwiyandikako hatererwe uwo muryango w-umuhisi  Nkurunziza ziriko zirashikanwayo na bamwe mu bayobozi b-indero hamwe n-abarongoye umugambwe uri k-ubutegetsi CNDD-FDD bose bo ku rwego rw-intara.