UBM News ads UBM News ads
Sunday, July 14, 2024
No menu items!
UBM News ads UBM News ads

MAP Burundi Buhire isaba ibogozwa ryihuta rya Martin Ninteretse ku ngingo yafashe yo kwugara imbibe u Burundi buhana n’urwanda.

Kibasumba Beauty Online Store UBM News ads

Umuhari nkundagihugu MAP Burundi Buhire usaba ushimitse ibogozwa ryihuta ry’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu Martin Ninteretse ku ngingo yafashe yo kwugara imbibe u Burundi buhana n’igihugu c’u Rwanda. Biri mu rwandiko uwo muhari waraye urungikiye umukuru w’igihugu c’u Burundi umusaba gufuta iyo ngingo kuko ngo iteye kubiri n’amategeko agenga umuryango wa Afrika y’ubuseruko EAC.

Ijambo ry’umutwe ry’urwo rwete rigira riti :«Gusaba ifutwa ry’ingingo yo kwugara imbibe zo hasi uburundi buhana n’u Rwanda ». Muri urwo rwandiko rwo kuwa 16 Nzero 2023, Umuhari nkundagihugu MAP Burundi Buhire wamenyesheje ko iyo ngingo yavuzwe ku munwa n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu kuwa 11 Nzero 2023 yaje guhuhura n’ivyahuhuka mu bijanye n’ubutunzi bw’igihugu ndetse yaje guca kubiri n’icivugo co kugira u Burundi igihugu giteye imbere hambavu yuko inabiba urwanko hagati y’abanyagihugu bo mw’ivyo bihugu vyompi ukwo ari bibiri. Eka MAP Burundi Buhire iraniyamiriza iyo ngingo ihonyanga nkana amasezerano ashingiye kw’isoko rusangi y’umuryango w’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko hamwe n’ayagenga no kwishira n’ukwizana hagati y’ibihugu bigize uwo muryango, amasezerano uburundi bwateyeko igikumu .

Muri iryo kete, Uwo muhari waraneguye imvugo itabereye indongozi ziri muri Leta yakoreshejwe n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu Martin Ninteretse, amajambo asa nayatyoza umukuru w’igihugu c’u Rwanda , ivyo kubw’umuhari MAP Burundi Buhire vyari bikwiye gutuma uyo mushikiranganji atanga imihoho kuko yacapfuje ishusho y’igihugu n’iry’abarundi muri rusangi. Iryo tanga ry’imihoho ariko rikaba ritokwijana ahubwo rigakwirikirwa n’ingingo yo gufuta iryo tegeko ry’iyugarwa ry’imipaka u Burundi buhana n’u Rwanda ku neza y’abarundi ku kaba nkako ngo iyo ngingo ifatira amaboko I mugongo umunyagihugu muto muto idasize inyuma y’abarwizatunga.

Ku munyagihugu muto muto, MAP Burundi Buhire ivuga ko ingaruka ziza zatanguye kwigaragaza na cane cane kw’iduga rikabije ry’ibiciro vy’ibiribwa vya nkenerwa mu gihe abasanzwe bakora urudandazwa rwo gushora ibintu mu Rwanda bo bahomba kabiri kuko uretse ko bazohatakariza amafaranga atagira ukwo angana. N’abirimizi basanzwe bashora ivyamwa mu Rwanda bazohahombera ibitari bike ubona ko hari no mu kero , ikitavuzwe ko akaba ari amadeni bafashe mu ma banki bazoriha kandi igikorwa bayasabiye caburijemwo n’iyo ngingo igatuma umwimbu wabo wononekara.

RELATED ARTICLES
UBM News ads
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments