Ku majambo y’Abepiskopi, Leta ivuga ko ari ‘Demokrasi’ naho CNDD-FDD atari uko…

0

Ku majambo y’Abespiskopi, leta y’Uburundi ivuga ko ari ‘Demokrasi’ yateye imbere mu Burundi, naho CNDD-FDD atari uko ibibona.

Ivyo vyashikirijwe ejo mu kiganiro c’abavugizi b’inzego z’Uburundi mu ntara ya Rumonge.

Prosper Ntahorwamiye yamenyesheje ko ‘amajambo yashikirijwe n’abespiskopi mu Burundi ku bijanye n’ivyo bavuze ko hari uguhohotera abatavuga rumwe na leta’ ari ibisanzwe kandi ko vyerekana ko umwe wese mu Burundi afise uburenganzira bwo gushikiriza iryo agona’.

Leta y’Uburundi rero irahumuriza abibaza icuka kibi kiro hagatai ya leta ivugirwa na Prosper Ntahorwamiye n’Inama nkuru y’Abepiskopi mu Burundi.

Ariko rero siko biri mu bihangange bimwe bimwe vya CNDD-FDD. Umwe mu ba CNDD-FDD yamiriye kure amajambo yashikirijwe n’Abepiskopi mu Burundi ni Willy Nyamitwe yavuze mbere ko ‘bopfuma bakurwa mu mabanga yabo’.

Uwundi ni Evariste Ndayishimiye yamiriye kure ayo majambo y’abasenyeri mu Burundi, co kimwe na Edouard Nduwimana(‘umuhuza w’Abarundi?’). Bose bateye ivyatsi iyo mvugo y’abasenyeri ko ari ‘ukubiba urwanko mu Barundi’.

Uravye ukwo kuvuguruzanya kuri hagati ya leta y’Uburundi na CNDD-FDD wovuga ko hari ‘imvugo zibiri muri leta y’Uburundi na CNDD-FDD.