Itangazo ry’Ubumwe Bwa Buraya ku ‘muhango wa Petero Nkuruziza’.

0

Inyuma y’aho umukuru w’igihugu c’Uburundi, Petero Nkurunziza amenyeshereje ko atazokwitoza mu mwaka wa 2020, bamwe bamwe baravyemeye abandi nabo bakabona ko hari icinyegeje inyuma. Igihugu c’Ububiligi coco kiramaze ‘kwerekana ko cashimye uwo muhango wa Petero Nkurunziza, maze gihamagarira ibiganiro bidakumira’.

Ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya naryo ntiryatanzwe no gushitra ahabona itangazo ejo ku wa 8 Ruheshi 2018 ryaryo ku bijanye n’Uburundi na cane cane ku muhango Petero Nkurunziza yaraye ashize ahabona ko atazosubira kwitoza mu mwaka wa 2020.

Iryo tangazo ry’Ubumwe bwa Buraya rivuga riti: “Iryo tangazo[ryo kutitoza kwa Nkurunziza mu mwaka wa 2020], rijanye n’ibijanye no gukurakuranwa ku butegetsi nk’uko biri mu masezerano ya Arusha hamwe n’ingingo za Afrika zigenga demokrasi, amatora hamwe n’intwaro ibereye, rije kugira ritange umuco ku bijanye n’ibiba mu Burundi“.

Ribandanya riti: “Ingingo nkenerwa kugira hatorwe umuti urama mu mahoro ku kibazo c’Uburundi, na cane cane ukwugurura urubuga rwa politike kuri bose atawukumiriwe, birahambaye kugira amatora ya 2020 azobe ayigenga kandi aciye mu muco“.

Ubumwe bwa Buraya burangiza iryo tangazo ko ‘ibiganiro bidakumira bihagarariwe n’akarere ari wo uguma ariwo muti rudende wo gutorere umuti ikibazo c’Uburundi hamwe no gutegura amatora meza’.