CNARED ‘ihamamagarira abanyagihugu kwiyamiriza “ihambwa ry’masezerano ya Arusha”‘.

0

Inyuma y’aho umukuru w’igihugu amenyeshereje ku mugaragarao ko hatanguye gukora ibwirizwa shingiro rishasha, ivyo abatavuga rumwe babona nko guhamba aamasezerano y’i Arusha yoguhagarika intambara, hamwe n’itangazo rya Petero Nkurunziza ryo kutitoza mu mwaka wa 2020, urunani rw’abatavuga rumwe na leta CNARED rwaciye rusohora urwandiko rwiyamiriza iyo ngingo ya Leta y’i Bujumbura yo “guhamba amasezerano ya Arusha”.

Mw’itanagazo rya CNARED ryagiye ahabona itariki 7 Ruheshi 2018, urunani CNARED ruhamagarira abanyagihugu b’Uburundi guhagurukira rimwe maze biyamirize bivuye inyuma uwo mugambi uje ufuta amasezerano ya Arusha yo guhagarika intamabara’.

Ku bwa CNARED, ukwo guhamba amasezerano ya ARUSHA bituma bishobora gusubira gukwega izindi ndyane z’intamabara z’abanyagihugu mu Burundi.

CNARED ikamenyesha ko ingendo yo gufuta amasezerano y’I Arusha ari nk'”itangazo ry’intamabara ku banayagihugu”.

CNARED ikavuga ko ‘izoguma irwana gushika ku kanyuma kugira amasezerano ya Arusha hamwe n’ibwirizwa shingiro ryayakomotseko bisubizwe mu buryo, kuko arivyo mushinge utuma Abarundi babana mu mahaoro n’umutekano’.