Itangazo ry’Ubumwe Bwa Buraya Ku Bijanye N’Ihinyanyurwa Ry’Ibwirizwa Shingiro mu Burundi.

0

Inyuma y’aho igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Zigaragarije ko amatora ya 17 Rusama 2018 kw’ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa shingiro mu Burundi ‘atazoba aciye mu muco’, ubu hoho n’Ishirahamwe ry’Ubumwe bwaa Buraya naryo ryagize ico rivuga kuri ayo amatora hasigaye indwi imwe ngo abe mu Burundi.

Iryo tangazo ryasohotse mwizina rya Frederica Mogherini rivuga riti: “Abategetsi b’Uburundi barateguye intambwe ya nyuma yo gukora amatora kw’ibwirizwa shingiro itariki 17 Rusama 2018. Uwo mugambi w’amatora ukaba uriko uba mu bihe vy’iterabwoba hamwe no guhohotera kandi ukaba urangwa no kutumvikana hagati y’impande zivyegwa hamwe n’imigambwe yose ya politike mu Burundi“.

Ukubura amakuru yizewe ku bijanye nayo matora kw’ibwirizwa shingiro hamwe no gukurikiranira hafi abamenyeshamakuru hamwe n’ibinyamakuru bihakwa gutuma uwo mugambi ubamwo ingorane. Ku bw’ivyo, Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Buraya ruikaba ribabajwe cane n’iyugarwa ry’amaradiyo ya VOA na BBC“, niko ibiri muri iryo tangazo rayagiye ahabona ejo ku musi wa akbiri bivuga

Iryo tangazo ribandanya ryerekana ko amatora kw’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro aza atajana n’umgambi w’ibiganiro bihuza Abarundi bihagarariwe n’umuryango wa Afrika y’Ubuseruko n’Ubumwe bwa Afrika. Ubunwe bwa Buraya bukaba bumenyesha ko buhagaritswe umutima no guhagarika abantu bibandanya mu Burundi.

Iryo tangazo rirangiza rivuga ko Ubumwe bwa Buraya bushigikiye ibiganiro bihurikiyemwo bose, wo mugambi nyakuri uzotuma haba amahora arama mu Burundi. Ubumwe bwa Buraya kandi bukamenyesha ko buzobandanya bukorana vya hafi n’amakungu na cane EAC, Ubumwe bwa Afrika, ONU hamwe n’umuserukizi wayo adasanzwe mu Burundi.