Inkabuzo zo gupima umugera wa Covid19 bitaˮ reactifs‟ziriko zirabura cane mu bibanza bitari bike vy-I Bujumbura.

0

Abanyagihugu batari bake bariko bitura ibibanza bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura vyagenewe gupima umugera wa Covid19 bamenyesha ko baruhijwe nukuza baratonda baje gutora inyishu z-ibipimo vya Covid19 ariko ntibazironswe.RPA - Les habitants de Bujumbura dénoncent le clientélisme observé dans le  dépistage de la Covid-19

Nko mu kigo co kuri Bon accueil kiri muri zone ya Bwiza ,muri komine ya Mukaza aho hagenewe kupima uwo wese yoba yiyumvako ibimenyetso vy-umugera wa Covid n-uko hashobora kuca n- indwi zibiri ata nyishu z-ibipimo vy-uwo mugera ziraboneka, ibituma uwo mugera wa covid19 uca uguma urandagata mu banyagisagara ca Bujumbura kubera ko uwurwaye uwo mugera ataheza abimenyeshwe hama ngo ace yikingira ndetse anakingire n-abandi batoba baranduye. Ikindi  n-uko abanyagihugu baba baje kwipimisha bahomba vyinshi muvyo baba basize bariko barakora k-ubuzi bwabo canke mu mihana yabo kuko baguma bahabwa amasango menshi yo kugaruka gutora inyishu y-ibipimo baba batowe. No mubindi bibanza biri mu makomine agize igisagara ca Bujumbura izo nkabuzo ngo zisa nizaheze.

Kubw-amakuru twahawe n-abajejwe gupima ico kiza ca covid19 mu gisagara ca Bujumbura, batumenyesha ko inkabuzo zo gupima covid19 zisa nizaheze imvo y-ibura yazo yoba yatumwe n-uko hakoreshejwe inkabuzo nyinshi mu gikorwa caheruka co gupima abanyeshule bose biga mu mashure y-indaro agize igihugu c-uburundi.