Ingabo Za AMISOM Zizova Muri Somalia Kugeza Kigarama 2020 : Ingaruka Zavyo.

0

Mu gihe ikiranagamisi capanzwe imbere y’igihe kitohinduka, vyitezwe ko ingabo za AMISOM zisanzwe zifasha mu bijanye no gucungera amahoro n’umutekano mu gihugu ca Somaliya mu gukinga ibitero vya gatera bwoba, zizoba zasubiye mu bihugu vyabo vy’amavukiro kugeza ukwezi kwa Kigarama 2020.

Ariko rero nk’uko bimaze kumenyekana, ingaruka zozo ntizizobura ku gihugu ca Somaliya hamwe no ku bihugu vyarungitseyo abaza gufasha kugarukana amahoro. Ingabo za AMISOM ziramaze igihe kirenga imyaka cumi zicungereye amahoro muri Somalia.

Mu gihe ingabo za AMISOM ziva mu bihugu vya Uganda, Uburundi, Djibouti, Ethiopiya na kenya, zirafasha cane ingabo z’igihugu ca Somaliya mu bijanye no kwigizayo ibitero vya ba gaterabwoba bari mu murwi Al-Shabab. Bakaba bafashwe mu mugomgo na ONU hamwe n’Ishirahamwe ry’Ubumwe Bwa Buraya.

Naho hari ubundi buryo bwo kumenyereza igisirikare ca Somaliya ku bwo gucungera umutekano, biramaze kugaragara ko kitazokwishoboza conyene gucungera umutekano w’igihugu. Ingaruka zozo ntizibura ku bihugu vyarungitseyo abasirikare. Dufatiye ku Burundi, naho akazi kabo katoroshe kandi karimwo amasanganya menshi, abasirikare bajanwayo bagize Imana bakagaruka amahoro baraheza bakitunganya mu kibano hama n’igihugu kikahungukira.

Ariko na rirya igihugu ca Leta Zunze Ubumwe Za Amerika catanguye gukora ibitero vyo mu kirere kuri Al-Shabab muri Somalia, birashoboka cane ko ico gihugu kizosaba ko bogumayo kugira kibandanye gifashanya nabo muri urwo rugamba. Hasigaye ko hazoba umwumvikano hagati y’Ubumwe bwa Afrika, Ubumwe Bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.