Imvura ivanze n’umuyaga mwinshi wononye ibitari bike mu Kirundo.

0

Abantu 2 barakomeretse, amazu 25 harimwo ishengero rya Pentecôte aragururuka yongera aranabomoka, imirima irononekara biturutse ku mvura ivanze n’urubura n’igihuhusi yaguye ku muhingamo w’uyu w’Imana ku mutumba wa Ruhehe, komine Bugabira.
Musitanteri w’iyo komine, Eric Twizerimana, asaba abagiraneza kugarukira kuri iyo miryango na cane cane gusanurira ababuze aho bakika umusaya.
Mu kwezi guheze imvura nk’iyo yarasambuye amazu yababa 30 n’imirima irononekara muri zone Rugasa muri yo komine ya Bugabira
Inzego zitandukanye ziravuga yuko icihutirwa ari kugarukira kwabo batakigira aho bakika. umusaya, imirima nayo yononekaye igarukirwe, kugira ngo ikigoyi ntikize cikike mukiza Hagaterwa kandi akamo uwo wese afise ico ashoboye guterera mukugarukira kw’abo bantu bari mu kangaratete, ni mugihe abo bakomerekejwe n’iyo sanganya bariko baravurigwa ku bitaro vyaho nyene mu Bugabira.