Impari zabuza Uburundi gutunganya inama ya COMESA zaheze

0

Inama y’abakuru b’ibihugu bahurikiye mu muryango wa COMESA ( Common Market for Eastern and Southern Africa) yaritegekanijwe kuba mu mwaka uheze ubu igiye kubera mu Burundi mu kwezi kwa Ndamukiza uyu mwaka wa 2018 nk’uko vyashikirijwe n’umunyamabanga mukuru w’uyo muryango.

Umunyamabanga mukuru w’umuryango wa COMESA Sindiso Ngwenya mu rugendo yatanguye uno musi mu gisagaraca ca Bujumbura mu ntumbero yo gutegura iyo nama y’uyo muryango yamenyesheje ko iyo nama izobera mu Burundi atakibanje gusabwa.

Mu kwezi kwa mukakaro mu mwaka uheze wa 2017,uyo munyamabanga mukuru wa COMESA yari yashikirije ko iyo nama idashobora kubera mu Burundi kubw’ingorane z’ubukene bw’amahoteri ,uburyo bwo kwiyunguruza hamwe n’uburyo bwo gutamatumanako bwa internet budakwiye mu gihugu.

Igihe yatunganya urugendo ubwa ubwambere uyo munyabamanga mukuru wa COMESA yari yavuze ko Uburundi budakwije ibisabwa ariko kuriyi ncuro ya kabiri yemeje ko ata kibazo kiriho ko iyo nama yobera mu Burundi,ico gihushane coba kivuye kuki ?

Vyoshika ko ivyafatiweko ubwambere vyari bifise izindi mvo zoba zitazwi gushika ubu,kuko iyo vyari kuboneka ko Uburundi budakwije ibisabwa nta nkeka iyo nama yari kubera mu kindi gihugu.

Umuhanuzi mukuru agendanira umukuru w’igihugu c’Uburundi,Zephyrin MANIRATANGA yamenyesheje ko umurwi wa COMESA waje ubwa mbere kugira urabe ibisabwa mu gutunganya iyo nama watanze icegeranyo kitajanye n’ukuri kuko igihugu gifise ubushobozi bwo kwakira no gutunganya inama mpuzamakungu zitandukanye.

COMESA isanzwe ari isoko rusangi rihuza ibihugu 20 vyo ku mugabane wa Afirika biherereye mu buseruko no mu bumanuko bw’uyo mugabane.