Friday, October 7, 2022
HomeNewsImana niyo ituba hafi kuko umuntu atangura umwaka musha atazi ivyo azohuriramwo...

Imana niyo ituba hafi kuko umuntu atangura umwaka musha atazi ivyo azohuriramwo imbere

Fatanya nanje kano kanya dusubize amaso inyuma twese turabe uko uyu mwaka uheze muko wagenze, ese vyari kutugendera gute iyo Imana itatuba hafi ?

christian

Abenshi bagereranya umwaka nk’ishamba ry’inzitane, umuntu yinjiramwo atazi ico azohuriramwo imbere, akinjiramwo yizeye gusa inkomezi z’Imana, yizeye gutabarwa kuva mw’ijuru, yaja kubona akabona umwaka urashize, ubwo rero gusubiza amaso inyuma ukaraba aho Imana igutambukije vyari bikwiye kuguha n’icizere c’ejo hazaza. Kuraba abo yagiriye neza, vyari bikwiriye kukuremamwo umutima ko nawe Imana izokugirira neza.

Iyaba Uwiteka atariwe wabaye mu ruhande rwawe, igihe wari urwaye , igihe mu kazi bari hafi kukwirukana, igihe wari wabuze amahera yo kwishura inzu hamwe n’ibindi vyinshi ariko Imana Ishobora vyose kuko itabura uko ibigenza irahaseruka iragufasha.

Murivyose ndangije mbipfuriza Umwaka musha wi 2014 kandi mbibutsa ko Imana irikumwe namwe muri vyose.

Must Read

Cibitoke: Umusirikare umwe yarapfuye mu ntambara zabahuje mu kibira n’umuhari FDLR...

0
Umusirikare umwe niwe yahasize ubuzima uyundi arakomereka mu ntambara zimaze imisi mw'ishamba cimeza rya Kibira zihuza igisirikare c'uburundi hamwe n'umuhari w'abanyarwanda wa FDLR....