Ikori rishasha ku miganda ya internet rigiye gusohoka, niryo rizosahiriza mukubungabunga no gusanura amabarabara.

0
Mwiki gihe amabarabara hafi yose mugihugu yarononekaye ah uciye hose usanga ari ibinogo gusa mugihe hariho ababijejwe hakabaho n’amafranga leta iba yarategekanije gukoresha mumwaka wose mw’ico gisata.
Ni mwiyo ntumbero yuko munteguro y’itegeko rigenga amafranga leta izokoresha mu mwaka uza (2021-2022) hategekanijwe ikegega co kubungabunga amabarabara (Fonds d’entretien routier). Amafranga azoja murico kigega akaba yongerekanye ku rugero ruboneka : yavuye ku miriyaridi 8 n’imiriyoni zibiri ashirwa ku ma miriyaridi 28. Ayo mafranga akaba azova mu matagisi yahora atangwa ku mwaka ku mwaka (redevance routière annuelle) hamwe n’iyindi tagisi nshasha ijanye nivyo gutumatumanako amakuru. Uwozokoresha ama mega angana na 1GB canke arenga azoca ariha ibice 18% vy’igiciro yayo aguze.
Bivuze ngo uguze ama Mega ya 1000Fbu uzoca wongerako amafranga 180FBu ya taxe bise taxe de la téléphonie mobile.
Ingingo nkiyo ifashwe mu gihe abari basanzwe bakoresha internet mu Burundi bamaze igihe bidoga ko ibiciro vyadugujwe kandi umuvuduko nawo waragabanijwe.