UBM News ads UBM News ads
Thursday, June 13, 2024
No menu items!
UBM News ads UBM News ads

Ihinguriro FOMI riri mu bibazo bidasanzwe bitewe n’ibura ry’amafaranga y’agaciro.

Kibasumba Beauty Online Store UBM News ads

Ihinguriro ry’umwavu w’ikizungu FOMI riri mu bibazo bidasanzwe bitewe no kubura amafaranga y’agaciro akenerwa n’iryo shirahamwe kugira rikure hanze ibikoresho vya nkenerwa vya mbere bita mu rurimi rw’igifaransa “matières premières”. Iryo shirahamwe rikaba rimaze kugabishwa n’abatanga ivyo bikoresho ko bashobora guhagarika amasezerano n’iryo hinguriro bitewe n’ibirarane vy’amafaranga y’agaciro bitararihwa. Zimwe mu nkwirikizi zitewe n’iryo bura ry’amafaranga y’agaciro zikaba zimaze gushika , FOMI iheruka gutangaza ko ifise amatoni atarenga 17 y’umwavu ni mugihe hakenewe mw’aka gatasi amatoni 50, ni ukuvuga hamaze kuboneka ibice 30 % vy’umwavu ukenewe mu gihugu cose.

Naho FOMI iriko ihura n’ibibazo bijanye n’iryo kena ry’amafaranga y’agaciro, Mu nama yagiranye n’aba buramatari bose b’intara, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yahaye iryo hinguriro ikiringo c’indwi imwe gusa no ku bushikiranganji iryo hinguriro ritwarwamwo kugira ibirarane vy’umwavu bifitiwe abarimyi bo mu ntara za Bujumbura, Cibitoke na Bubanza bibe vyabashikiye.

Nkuko tubikesha ikinyamakuru Sos Médias Burundi, Buramatari w’intara ya Kayanza yari mu bari bitavye iyo nama y’umushikiranganji wa mbere, Colonel Rémy Cicashayo yashikirije ko ibice 10 % vy’ifumbire ikenewe arivyo bimaze kuboneka mu ntara arongoye, ndetse akaba “yaratewe isoni kuyitanga ku bwoba ko vyotera imyidogo mu barimyi” nkuko bibandanya vyandikwa na Sos Médias Burundi.
Tubamenyeshe ko haciye ikiringo c’umwaka urenga, igihugu c’uburundi gifise ikibazo kijanye kijanye n’ubukene bw’ifumbire kandi ikorerwa mu gihugu nyene ihinguwe n’uruganda FOMI. Urwo narwo rukaba rwari rufise ubushobozi bwo guhingura umwavu mwinshi wari gukwira igihugu cose ata nkomanzi. Kuba iryo hinguriro rifiswemwo imitahe na bamwe mu bihangange biri ku butegetsi akaba ariryo nyone ryemerewe guhingura no kudandaza uwo mwavu mu gihugu cose, hari ababona ko Leta izosanga ariyo iriko irisamburirako no kwitera ibibazo aho vyari kuba vyiza mu kurekurira n’abandi banyamitahe boza gukorera mw’ico gisata maze hakaboneka umusesekara mwinshi mu gihugu ndetse no hanze y’igihugu uwo mwavu ugashorerwayo igihugu kikaharonkera amahera y’agaciro kimaze imyaka irenga itandatu kiyaronka nabi na nabi.

RELATED ARTICLES
UBM News ads
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments